Menu

Nastavenie užívateľských prístupov v programe OMEGA

 Pre otvorenie databázy a prácu v programe OMEGA si každý užívateľ nastavuje svoje prístupy. Aby sme zabezpečili vyššiu bezpečnosť svojej práce v programe, môžeme databázu chrániť heslom, nie je to však povinné. Nastavenie Prihlasovacieho menaHesla môžeme zadať už pri vytváraní novej firmy, teda databázy.

Od verzie programu OMEGA 25.20 je nastavenie hesla pre databázy roku 2022 a vyššie povinné.  Pre databázy účtujúce v hospodárskom roku je heslo povinné od účtovného obdobia 02/2022 a vyššie.

 

Ak sa neskôr rozhodneme zmeniť svoje prístupy do programu OMEGA a sme užívateľom s dostatočnými prístupovými právami, resp. požiadame užívateľa, ktorý je vedený ako správca účtovníctva, zmenu uvedeného nastavenia vykonáme v menu Firma – Užívatelia, prístupové práva.Na svojom užívateľskom prístupe si cez voľbu Oprav aktualizujeme Meno, pod ktorým chceme  do databázy vstupovať. V prípade, že používame pre otvorenie databázy aj heslo, vidíme napravo v časti Heslo hviezdičky. Vymazať ho môžeme potvrdením voľby C (Vymaž heslo).

V prípade, ak využívame Digitálny archív v programe OMEGA, ktorý je prístupný od verzie 25.20, prihlasovacie meno užívateľa sa prenáša do Evidencie účtovných dokladov k priloženým súborom ako jednoznačný identifikačný údaj, kto doklad Pripojil / Archivoval. Z uvedeného dôvodu odporúčame nastaviť ako Prihlasovacie meno užívateľa meno a priezvisko, resp. iba priezvisko.

Pre nastavenie hesla slúži v programe OMEGA funkcia v menu Firma – Zmena užívateľského hesla. V prvom kroku potvrdzujeme svoj záujem o zmenu hesla. Následne zadávame svoje pôvodné heslo. Ak sme ho v kroku predtým vymazali, resp. sme ho predtým nepoužívali, pole pre zadanie pôvodného hesla ostáva prázdne.

 V ďalšom  kroku si nastavujeme nové heslo, ktoré je potrebné dvakrát zopakovať. Overuje sa tým správnosť jeho zadávania. Po zmene hesla už pri otváraní databázy používame nové heslo.

Užívateľské nastavenia sa viažu na konkrétnu databázu a pri prechode do ďalšieho roka sa automaticky prenášajú. Ak sa rozhodneme zmeniť svoje prístupy do databáz minulých rokov spätne, je potrebné upraviť užívateľské nastavenia v každej databáze roku zvlášť.

Správca účtovníctva pri vytváraní nového užívateľa nastavuje z užívateľských prístupov len jeho meno. Heslo si užívatelia nastavujú sami. Ak užívateľ svoje heslo zabudne, správca účtovníctva mu ho v menu Firma –  Užívatelia, prístupové práva vymaže a užívateľ si ho môže opätovne zadať.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty