Menu

Nemoc po 52. týždni

Čo v prípade, ak PN trvá dlhodobo a nastane aj prerušenie sociálneho poistenia z dôvodu, že nemoc trvá aj po 52. týždni?

Ak PN trvá aj po 52. týždni, je nevyhnutné zaevidovať prerušenie. V Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vyberiete cez voľbu Pridaj – Vyňatie z pracovného pomeru.

Doplníte dátum vzniku prerušenia a vyberiete typ prerušenia Nemoc po 52. týždni.

Program automaticky pri generovaní výplaty v mesiaci, v ktorom prechádza bežná PN do PN po 52. týždni, doplní do výplaty ďalšiu zložku mzdy – N23 Nemoc po 52. týždni. V ďalších mesiacoch trvania PN program nastaví u zamestnanca vo Výpočte miezd čierny krížik, teda zákaz výpočtu mzdy. Po ukončení PN je potrebné ukončiť v Personalistike v Pracovných pomeroch vyňatie z PP a v Evidencii neprítomnosti Nemoc a až následne vygenerovať mzdu.

Oznamovacie povinnosti program vytvorí aj na základe zadania neprítomnosti v Personalistike. Do ZP prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie oznámite začiatok PN/OČR kódom 1O Z a ukončenie PN/OČR kódom 1O K.

Sociálnej poisťovni oznamujete až PN po 52. týždni ako Prerušenie z platenia sociálneho poistenia cez Registračný list fyzickej osoby.

 

PN do 52. týždňa                                                                          

Personalistika – Evidencia neprítomností

ZM: N01, N02, N03

ZP: 1O Z a 1O K (ak PN končí)

PN po 52. týždni

Evidencia neprítomností – PN pokračuje

Pracovné pomery – Vyňatie z PP – Nemoc po 52.týždni

ZM: N23

SP: Prerušenie

ZP: po ukončení PN 1O K

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

KROS
Copy link