Menu

Nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu

Zamestnávatelia v decembrových výplatách často poskytujú zamestnancom rôzne nepeňažné príspevky zo sociálneho fondu.

Nepeňažným plnením sú napr. vianočné kolekcie, lístky na rôzne podujatia, wellness poukážky, pobytové zájazdy, darčekové poukážky a podobne.

V Olympe tieto príspevky zaevidujete pod zložkou mzdy 521 – nepeňažný príspevok zo SF. Táto zložka mzdy je zdaňovaná a vstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie.

Zamestnávateľ má možnosť navýšiť nepeňažné plnenie  o preddavok na daň a poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec
z tohto nepeňažného plnenia. Nepeňažné plnenie sa navýši na takú sumu, aby sa nezmenila suma čistej mzdy zamestnanca. Náklady na odvody a daň z nepeňažného plnenia tak znáša v plnej miere zamestnávateľ. Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre navýšenie nepeňažného plnenia, v zložke mzdy je potrebné označiť pole Čiastka s navýšením.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty