Menu

Neplatný doklad

e-kasa: neplatný doklad

Neplatný doklad sa vyhotovuje:

  • pri zaznamenávaní dokladov v rámci skúšobnej prevádzky,
  • v rámci zaškolenia pracovníkov, ktorí budú evidovať tržby pomocou online registračnej pokladnice, tzv. tréningový režim,
  • v rámci vyhotovenia ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru/služby, ak takéto doklady umožňuje pokladnica vytlačiť, napr. predbežný účet.

Povinné náležitosti dokladu:

  • vytlačený neplatný doklad musí mať slovné označenie ,,NEPLATNÝ DOKLAD“ na každom treťom riadku,
  • neplatný doklad neobsahuje QR kód,
  • neplatný doklad je možné tlačiť pri priamom napojení na softvér. Ak pracujete bez napojenia na softvér, tak to závisí od toho, či to daná pokladnica umožňuje.
Neplatné doklady sa taktiež odosielajú do systému e-kasa a prideľuje sa im UID a OKP.
V programe OMEGA vystavujeme Neplatné doklady, ak máme v menu Číselník – Pokladnice zakliknutú voľbu ,,Tlačiť doklady v tréningovom režime (iba online)“.

Neplatné doklady vystavujeme v menu Fakturácia – Maloobchodný predaj.  Z týchto dokladov, ktoré sú vytvorené v tréningovom režime program nevytvorí pohyb na sklade (Príjemku, Výdajku), aby sa neskreslil zostatok na sklade.

Neplatné doklady môžeme vystavovať aj v menu Fakturácia – Dodacie listy.

POZOR! Pri ukladaní dodacieho listu program automaticky ponúka vytvorenie výdajky zo skladu, pokiaľ to máme povolené vo Všeobecných nastaveniach. V prípade Neplatného dokladu odporúčame tento pohyb nevytvárať, resp. si túto možnosť vypnúť.

Zákon neumožňuje v tréningovom režime vytvárať úhrady faktúry, vklad a výber hotovosti.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link