Neplatný doklad

e-kasa: neplatný doklad

Neplatný doklad sa vyhotovuje:

  • pri zaznamenávaní dokladov v rámci skúšobnej prevádzky,
  • v rámci zaškolenia pracovníkov, ktorí budú evidovať tržby pomocou online registračnej pokladnice, tzv. tréningový režim,
  • v rámci vyhotovenia ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru/služby, ak takéto doklady umožňuje pokladnica vytlačiť, napr. predbežný účet.

Povinné náležitosti dokladu:

  • vytlačený neplatný doklad musí mať slovné označenie ,,NEPLATNÝ DOKLAD“ na každom treťom riadku,
  • neplatný doklad neobsahuje QR kód,
  • neplatný doklad je možné tlačiť pri priamom napojení na softvér. Ak pracujete bez napojenia na softvér, tak to závisí od toho, či to daná pokladnica umožňuje.
Neplatné doklady sa taktiež odosielajú do systému e-kasa a prideľuje sa im UID a OKP.
V programe OMEGA vystavujeme Neplatné doklady, ak máme v menu Číselník – Pokladnice zakliknutú voľbu ,,Tlačiť doklady v tréningovom režime (iba online)“.

Neplatné doklady vystavujeme v menu Fakturácia – Maloobchodný predaj.  Z týchto dokladov, ktoré sú vytvorené v tréningovom režime program nevytvorí pohyb na sklade (Príjemku, Výdajku), aby sa neskreslil zostatok na sklade.

Neplatné doklady môžeme vystavovať aj v menu Fakturácia – Dodacie listy.

POZOR! Pri ukladaní dodacieho listu program automaticky ponúka vytvorenie výdajky zo skladu, pokiaľ to máme povolené vo Všeobecných nastaveniach. V prípade Neplatného dokladu odporúčame tento pohyb nevytvárať, resp. si túto možnosť vypnúť.

Zákon neumožňuje v tréningovom režime vytvárať úhrady faktúry, vklad a výber hotovosti.

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link