Menu

Nesprávna evidencia PN, OČR a vplyv na odvody

Stretli ste sa už s tým, že Vám Olymp pri výpočte miezd u niektorého zamestnanca nevypočítal odvody na sociálne poistenie? Jedným z dôvodov môže byť nesprávne ukončená pracovná neschopnosť zamestnanca (PN) alebo ošetrovanie člena rodiny (OČR).

Ako skontrolovať správnosť zadania PN/OČR?

Správnosť zadania PN/OČR si skontrolujete prostredníctvom dokumentu Kontrola zadania nemocí (Tlač – Tlač – Evidencia nemocí – Kontrola zadania nemocí). Dokument si môžete vytlačiť len pre konkrétneho zamestnanca, vybraných alebo všetkých zamestnancov.

Aké údaje nájdete na uvedenom dokumente?

Pri správnom zadaní PN/OČR sa dokument zobrazí prázdny, nie sú na ňom uvedené žiadne údaje. V prípade PN/OČR, ktorá môže byť zadaná nesprávne sa na dokumente zobrazia bližšie informácie o konkrétnej PN/OČR zamestnanca:

  • osobné číslo, priezvisko a meno zamestnanca,
  • obdobie trvania PN/OČR (dátum od – dátum do),
  • počet kalendárnych dní trvania PN/OČR,
  • kód zložky mzdy, ktorou je PN/OČR zadaná vo výplate zamestnanca,
  • upozornenie, ktoré sa týka konkrétnej zložky mzdy a jej zadania.

V spodnej časti dokumentu nájdete vysvetlivky, kde sú uvedené dôvody, na základe ktorých program Olymp vyhodnotil zadanie ako nesprávne. Podľa nich si skontrolujete zadanie jednotlivých zložiek mzdy vo výplate.

Niektoré zložky mzdy môžu byť aj napriek upozorneniu zadané správne. Takáto situácia nastane pri tzv. karanténnej PN/pandemickej OČR, kedy je v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti označená voľba „Karanténna PN“ (dostupná do 30. 11. 2021) alebo „Pandemická OČR“. Upozornenie sa zobrazí aj pri PN/OČR, ktoré ešte nie sú v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ukončené, keďže naďalej trvajú. V týchto situáciách môžete upozornenie ignorovať.

Aký vplyv môže mať nesprávne zadanie PN/OČR na výpočet odvodov na sociálne poistenie?

Zamestnanec mal v auguste PN, ktorá trvala do 31. 8. 2022. V Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti nebola PN ukončená (nebol zadaný Dátum do) a výplata za august 2022 bola vygenerovaná. Z tohto dôvodu za august 2022 ostalo v zložke mzdy N03, v ktorej je evidovaný posledný deň PN, označené políčko neukončené. V ďalšom mesiaci (september 2022) nebudú vo výplate vypočítané odvody na sociálne poistenie. Vypočítané bude iba zdravotné a úrazové poistenie.

Uvedená situácia nastane z dôvodu, že program Olymp má v mzde informáciu, že PN pokračuje  v ďalšom mesiaci (označené políčko neukončené), aj keď PN reálne skončila 31. 8. 2022.

Ak ostane zamestnancovi PN/OČR v predchádzajúcom mesiaci označená ako neukončená, pričom v ďalšom mesiaci nepokračuje, program Vás pri vstupe do výplaty cez Oprav a jej následnom potvrdení upozorní na neukončenú PN/OČR.

Ako opraviť nesprávne zadanú PN/OČR?

V takomto prípade je potrebné ukončiť PN/OČR v predchádzajúcom mesiaci.

Cez DomovKalendár odomknete príslušný mesiac. Vstúpite do výplaty zamestnanca cez Oprav a v príslušnej zložke mzdy s ukončením PN/OČR odznačíte políčko neukončené.

Rovnako skontrolujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti, či je zadané ukončenie PN/OČR.

Následne odomknete aktuálny mesiac, vstúpite do výplaty cez Oprav a odvody sa automaticky v mzde vypočítajú.

V prípade, že využívate na evidenciu PN/OČR v Personalistike kartu Evidenciu neprítomnosti, je potrebné najskôr ukončiť PN/OČR v tejto evidencii a až následne generovať mzdu za mesiac, v ktorom bola PN/OČR ukončená.

Pre správne zadávanie PN/OČR Vám odporúčame používať kartu Evidencia neprítomnosti v Personalistike. Neprítomnosti sa automaticky prenesú pri generovaní do výplaty príslušnou zložkou mzdy. Postup nájdete aj vo videonávode.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 20.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty