Nová karta Dôchodky a invalidita

Potrebujete zamestnancovi zaevidovať priznaný dôchodok alebo zdravotné obmedzenie? Od verzie 19.50 ich zadáte v Personalistike na karte s novým názvom Dôchodky a invalidita.

Záložka Evidencia dôchodkov

Na záložke Evidencia dôchodkov evidujete dôchodky rovnakým spôsobom ako doteraz. Vyberiete dátum priznania, odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a typ dôchodku. Prvé tri typy (dovŕšenie dôchodkového veku, žiadosť o ID, žiadosť o SD) majú len evidenčný charakter a slúžia na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Ďalšie typy dôchodku (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, …) zadávate až pri priznaní určitého typu dôchodku.

Záložka Zdravotné obmedzenia

Zdravotné obmedzenia boli presunuté z pôvodnej karty Mzdové údaje. Táto záložka slúži na evidenciu zdravotných obmedzení, ako je napr. pokles schopnosti, preukaz ZŤP a pod. Vyplníte tu mesiac a rok, odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a vyberiete typ zdravotného obmedzenia. V prípade, že zamestnancovi zaevidujete invalidný dôchodok 40-70 % alebo nad 70 % na záložke Evidencia dôchodkov, program automaticky pridá pokles schopnosti na túto záložku. Ak by zamestnanec nemal priznaný invalidný dôchodok, ale je iba držiteľom preukazu ZŤP, tento je potrebné evidovať ručne na tejto záložke.

Viac o karte Dôchodky a invalidita sa dozviete vo videonávode Ostatné personálne údaje.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link