Menu

Nová výška finančného príspevku na stravu a krátenie za neodpracované dni

Minimálny zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca sa od 1. septembra 2022 zvýšil zo sumy 2,48 eura na sumu 2,64 eura. Maximálny zákonný príspevok zamestnávateľa sa zvyšuje zo sumy 3,30 eura na sumu 3,52 eura.  

Ako sa vysporiadať s takýmto navýšením v mzde zamestnanca? Možností je viacero. Prinášame vám pár tipov.

Zamestnávateľ do augusta 2022 poskytoval zamestnancovi finančný príspevok na stravu v minimálnej  výške 2,48 eura/deň. Od septembra 2022 má zamestnanec nárok na príspevok vo výške 2,64 eura/deň. Firma zamestnancom vypláca príspevok na stravovanie zálohovou platbou a v mzde ho zúčtováva zložkou mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s nárokom predpokladaným, pričom má označenú voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac predchádzajúci. Zamestnanec v auguste 2022 čerpal 3 dni dovolenky.

Ako postupovať pri zadávaní v programe?

1/ V mzde zamestnanca za september 2022 ponecháte zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s pôvodnou výškou príspevku 2,48 eura/deň. V poli Nárok je zvolená voľba predpokladaný a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou predchádzajúci.

Do mzdy pridáte aj ďalšiu zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s rovnakou voľbou nároku predpokladaný, v ktorej uvediete len rozdiel súm 2,64 eura – 2,48 eura = 0,16 eura/deň. V nej pole odpočítať neodprac. dni za mesiac neoznačíte.

Týmto bude krátenie vykonané za neodpracované dni z mesiaca august (kedy patril zamestnancovi za odpracovaný deň príspevok vo výške 2,48 eura/deň a nie 2,64 eura/deň) v správnej výške.

2/ Ďalšou možnosťou je v mzde zamestnanca za september 2022 použiť zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu už s novou výšku príspevku 2,64 eura/deň. V poli Nárok je zvolená voľba predpokladaný a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou predchádzajúci. Dni budú tak vypočítané správne. Nesprávna bude len čiastka, pretože v tarife je už zadaná nová hodnota, ale program kráti neprítomnosti za dni, na ktoré bola poskytnutá nižšia suma. T. j. namiesto hodnoty 2,48 eura/deň kráti o 2,64 eura/deň. T. j. o 2,64 eura – 2,48 eura = 0,16 eura/deň viac ako by mal.

Do mzdy zamestnanca zadáte rozdiel v krátení za neprítomnosti samostatnou zložkou mzdy 979 – finančný príspevok na stravu plusovou hodnotou. V našom prípade sú to 3 dni za čerpanie dovolenky v auguste 2022 .

Zamestnávateľ do augusta 2022 poskytoval zamestnancovi finančný príspevok na stravu v minimálnej  výške 2,48 eura/deň. Od septembra 2022 má zamestnanec nárok na príspevok vo výške 2,64 eura/deň. Firma zamestnancom vypláca príspevok na stravovanie zálohovou platbou a v mzde zúčtováva príspevok zložkou mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s nárokom predpokladaným, pričom nemá označenú voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac. Krátenie vykonáva v aktuálnej mzde za neodpracované dni z predchádzajúceho mesiaca prostredníctvom zrážky stravné. Zamestnanec v auguste 2022 čerpal 3 dni dovolenky.

Ako postupovať v programe?

V mzde zamestnanca za 9/2022 použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s novou výškou príspevku 2,64 eura/deň. V poli Nárok je zvolená voľba predpokladaný a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac nie je označené.

Krátenie za dni neprítomnosti zrealizujete formou zrážky stravné vo výške 2,48 eura/deň, v našom prípade je krátenie za 3 dni.  

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravu v minimálnej výške. V augustovej výplate poskytuje príspevok na mesiac september 2022 (20 pracovných dní) a zároveň kráti nárok za neodpracované dni z mesiaca august. V auguste zamestnanec čerpal 3 dni dovolenky.

Ako zaevidovať finančný príspevok poskytovaný na september v augustovej mzde zamestnanca?

1/ V augustovej mzde sa budú nachádzať dve zložky mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Prvá zložka mzdy bude s pôvodnou výškou príspevku 2,48 eura/deň. V časti Nárok je zvolená voľba nasledujúci a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou aktuálny.

Do mzdy pridáte aj ďalšiu zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s rovnakou voľbou nároku nasledujúci, v ktorej je potrebné zamestnancovi doplatiť rozdiel do minimálneho príspevku na mesiac september (20 dní), to znamená 2,64 eura – 2,48 eura = 0,16 eura/deň. V nej pole odpočítať neodprac. dni za mesiac neoznačíte.  Celková suma je 3,20 eura (0,16 eura x 20).

V Personalistike na pôvodnej zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu zadáte platnosť použitia zložky mzdy do 08/2022 a pridáte rovnakú zložku mzdy aj s rovnakým nastavením, avšak s dátumom začatia platnosti 09/2022 a s novou výškou minimálneho príspevku na stravu 2,64 eura.

V zostave Profesionál, Profesionál, Biznis alebo Profi môžete využívať Hromadné funkcie, ktoré umožňujú hromadne zamestnancom pridávať alebo upravovať zložky mzdy.

2/ Ďalšou možnosťou je, že v augustovej výplate sa budú nachádzať dve zložky mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. V prvej zložke mzdy zadáte už novú minimálnu výšku príspevku 2,64 eura/deň. V časti Nárok je zvolená voľba nasledujúci a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou aktuálny.

Do mzdy pridáte aj ďalšiu zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu, kde je potrebné zamestnancovi doplatiť rozdiel za krátené dni (3 dni dovolenky za august). Doplatí sa mu rozdiel (2,64 eura – 2,48 eura) x 3 dni = 0,48 eura.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 20.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty