Novinky pre verejnú správu

Jesenná verzia 19.70 priniesla aj novinky pre firmy, ktoré spracovávajú mzdy zamestnancom odmeňovaným podľa zákona o verejnom záujme.

Príplatok za profesijný rozvoj

V programe od septembra 2019 pribudla nová zložka mzdy 121 – príplatok za profesijný rozvoj pre odmeňovanie zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zložku použijete u pedagogických a odborných zamestnancov.

Po pridaní zložky mzdy vyberiete §, podľa ktorého je príplatok za profesijný rozvoj vyplácaný. Výber paragrafu sa zobrazí aj na dokumente Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Na výber máte možnosti:

  • 32g – kreditový príplatok priznaný podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019
  • 14e ods. 1 písm. a) – za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia
  • 14e ods. 1 písm. b) – za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky
  • 14e ods. 1 písm. c) – za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania
  • 14e ods. 1 písm. d) – za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania

Do poľa Tarifa zadáte výšku príplatku.

Oznámenie o zložení funkčného platu

Podľa vzoru Ministerstva školstva sme zaktualizovali dokument Oznámenie o zložení funkčného platu (Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Oznámenie o výške a zložení funkčného platu). Na dokumente sa uvádzajú zložky mzdy zadané u zamestnanca v Personalistike na karte Zložky mzdy, ktoré sú súčasťou funkčného platu.

Pred tlačou je možné označiť (v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu), či sa má  započítaná prax uvádzať k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  15.10.2019

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link