Menu

Novinky v RZD za rok 2018

V tomto roku pribudlo v RZD niekoľko noviniek, s ktorými sa stretávame prvýkrát.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Prvýkrát za rok 2018 si môže daňovník uplatniť v RZD alebo Daňovom priznaní daňový bonus na zaplatené úroky z hypoték. Zamestnanec bude musieť splniť tieto podmienky:

  • vek 18 – 35 rokov v čase podania žiadosti o úver,
  • príjem maximálne vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, kedy bola žiadosť podpísaná (za rok 2017 bola priemerná mesačná mzda v hospodárstve 954 €, z toho vyplýva, že maximálny priemerný mesačný zárobok zamestnanca musí byť do 1 240,20 €).

Tieto podmienky sleduje už priamo banka pri uzatváraní úveru. Uplatňovať si tento daňový bonus môže zamestnanec maximálne 5 rokov, ktoré bezprostredne plynú za sebou, počnúc mesiacom, kedy sa začal úver úročiť.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch si bude žiadať zamestnanec priamo vo svojej banke. Banka má 30 – dňovú lehotu na spracovanie a vystavenie tejto žiadosti.

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Od 1. 1. 2018 štát rozšíril okruh nezdaniteľných častí základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Uplatniť si ju môžeme iba v RZD alebo v daňovom priznaní, prvýkrát za rok 2018.

NČZD je určená v ročnej výške najviac 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad. Daňovník si môže uplatniť 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 € aj za svoje vyživované dieťa, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Služby, ktoré spadajú do tejto nezdaniteľnej časti, sú aj úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré nie sú preplácané zo zdravotného poistenia.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   25.02.2019

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link