Menu

Nový kód 13 na RLFO

Od 1. mája 2021 môže Sociálna poisťovňa v určitých prípadoch predĺžiť práceneschopným poistencom poberanie nemocenskej dávky. Doteraz bolo možné poberať dávku najviac 52 týždňov. Po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok. O predĺženie je potrebné požiadať. Splnenie podmienok na predĺženie podporného obdobia a dĺžku výplaty dávky posúdia posudkoví lekári Sociálnej poisťovne. Zároveň určia aj obdobie, počas ktorého sa bude nemocenské vyplácať/ dĺžku výplaty nemocenského. Po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského sa zamestnancovi povinné poistenie prerušuje.  

Toto prerušenie sa nenahlasuje kódom 8, ktorý sa bežne používa pri uplynutí 52 týždňov PN, ale kódom 13.

Zamestnanec je práceneschopný od 12. 6. 2020. Podporné obdobie mu uplynulo 10. 6. 2021. Zamestnanec požiadal SP o jeho predĺženie. Posudkový lekár SP predĺžil podporné obdobie do 15. 7. 2021. PN skončila 31. 7. 2021.

júni 2021 uplynie 52. týždeň PN. Z vygenerovanej mzdy je potrebné ručne vymazať zložku mzdy N23 vytvorenú automaticky a predĺžiť už existujúcu zložku mzdy N03 – označiť na nej aj ostatné dni. Tým sa zabezpečí, že sa nevytvorí RLFO prerušenie.

Do doby kým neuplynie predĺžené podporné obdobie je potrebné generovať výplaty a vždy nahradiť N23 zložkou mzdy N03 a dbať na to, aby bola PN správne previazaná (zakliknuté z minulého mesiaca“ a „neukončené“ ).

júli 2021 je potrebné vo výplate ručne pridať N03, avšak pole neukončené neoznačíte. Od dňa nasledujúceho po uplynutí podporného obdobia, t. j. v tomto prípade od 16. 7. 2021 pridáte ZM N23 a označíte voľbu PN s predĺženým podporným obdobím.  Od dátumu začiatku N23 je možné pridať v Pracovných pomeroch aj vyňatie Nemoc po 52. týždni.

V deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého bolo predĺžené podporné obdobie sa vo výplate na zložke mzdy N23 nemoc po 52. týždni označí voľba PN s predĺženým podporným obdobím. Od dňa prerušenia sa pridá do Personalistiky vyňatie Nemoc po 52. týždni. 

Oznamovacia povinnosť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne:

Program vytvorí oznamovaciu povinnosť na základe zadania v Personalistike na karte Pracovné pomery pridaním vyňatia Nemoc po 52. týždni a na základe zložky mzdy N23 vo výplate.

 

*  Do Zdravotnej poisťovne  sa oznamuje iba vznik a zánik práceneschopnosti zamestnanca

Označenie PN s predĺženým podporným obdobím na zložke mzdy N23 slúži na to, aby program vedel rozpoznať, že má v deň začiatku N23 vytvoriť RLFO s kódom 13 a nie s kódom 8.  

RLFO prerušenie:

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                                 07.07.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty