Odhláška zamestnávateľa z registra SP

Od roku 2021 sa zrušila povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa, a to na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov.

Registračný list zamestnávateľa – odhláška už od 01. 01. 2021 program OLYMP nevytvára. RLZ odhlášku zamestnávateľ zasielal, ak k odhláseniu posledného zamestnanca došlo do 31. 12. 2020.

Zamestnávateľ odhlásil posledného zamestnanca z registra poistencov 05. 02. 2021. Akú má zamestnávateľ voči SP oznamovaciu povinnosť?

Zamestnávateľ pošle do SP len RLFO – odhlášku zamestnanca s dátumom 05. 02. 2021. Keďže v tomto prípade ide o posledného zamestnanca evidovaného u zamestnávateľa v registri poistencov, SP odhlási zamestnávateľa automaticky z registra k dátumu 05. 02. 2021. Zamestnávateľ  RLZ – odhláška nezasiela. 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            08.02.2021          


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link