Menu

Odmena za produktívnu prácu žiaka

Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie teoretického štúdia s praktickou prípravou v reálnych firemných podmienkach. Práve to je jeho najväčšou výhodou. Pokiaľ žiak vykonáva produktívnu prácu, má nárok odmenu. Aktuálne sa systém duálneho vzdelávania teší vysokému záujmu u mnohých študentov stredných odborných škôl. Ukážeme si ako sa vysporiadať s takouto situáciu v OLYMPe.

Evidencia v Olympe

Zamestnávateľ so študentom na praxi neuzatvára žiaden pracovnoprávny vzťah. V prípade, že sa zamestnávateľ vypláca študentom odmenu za produktívnu prácu je potrebné postupovať v programe nasledovne:

  • takúto osobu zaevidujete do Personalistiky bez pridania pracovného vzťahu a bez pridania zdravotnej poisťovne;
  • pokiaľ Vám študent podpíše Vyhlásenie na zdanenie príjmov, tak mu v Personalistike na karte Mzdové údaje označíte voľbu Nezdaniteľná časť základu dane;
  • na vyplatenie odmeny môžete použiť zložku mzdy 218 – Odmena a OLYMP vypočíta len preddavkovú daň;

Pre zobrazenie študentov bez pracovného pomeru medzi zamestnancami v Personalistike a vo Výpočte miezd je potrebné správne zobrazenie položiek – Všetky položky.

 

Zobrazenie všetkých položiek v Personalistike nastavíte cez Domov – Personalistika – Zobrazenie. Vo Výpočte miezd cez Domov – Výpočet miezd – Zobrazenie.

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  06.11.2019

 

KROS
Copy link