Menu

Odmeny na konci roka

Blíži sa koniec roka a mnohé firmy vyplácajú na konci roka svojím zamestnancom odmeny za ich celoročnú prácu. V Olympe môžete zadať odmeny viacerými zložkami mzdy. Všetky odmeny sú zdaňované a platia sa z nich odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Rozdiel je najmä v tom, ako ovplyvňujú výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely a za aké obdobie sa daná odmena vypláca.

211 – mimoriadna odmena – túto zložku použijete, ak zamestnancom vyplácate odmeny za ich mimoriadne výkony. Táto odmena ovplyvňuje priemerný zárobok jeden štvrťrok.

220 – štvrťročná odmena – vypláca sa za štvrťrok a je vyplatená za splnenie úloh, ktoré boli zamestnancovi zadané. Ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na štvrťrok, nasledujúci po štvrťroku, v ktorom bola odmena vyplatená.

235 – polročná odmena – vypláca sa za polročné obdobie a ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na dva štvrťroky nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola táto odmena vyplatená.

245 – trištvrteročná odmena – táto odmena ovplyvňuje výpočet priemeru na dovolenku až na tri štvrťroky nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola táto odmena vyplatená.

252 – ročná odmena – táto odmena sa poskytuje za plnenie ročných úloh. Vypláca sa v kalendárnom roku, za ktoré aj prislúcha (teda vždy v príslušnom roku, najbežnejšie v decembri). Odmena ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku od jej vyplatenia po celý nasledujúci rok a to tým spôsobom, že každý ¼ rok sa do priemerného zárobku započítava ¼ odmeny.

272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) –  touto zložkou mzdy sa zadáva peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov, tzv. „14. plat“. Od roku 2021 je daňovo-odvodové zvýhodnenie tohto plnenia zrušené. Odvody na sociálne, zdravotné poistenie a daň sa platia z celej sumy. V zostavách Profesionál/Profi/Biznis si môžete vytvoriť v Mzdovej osnove kópiu z uvedenej zložky mzdy s vlastným názvom. Pri jej vytvorení si môžete aj nastaviť, ako má ovplyvňovať výpočet priemeru na dovolenku.

Nastavenie zložiek mzdy

Nastavenie jednotlivých zložiek mzdy si môžete skontrolovať v Mzdovej osnove (Mzdové funkcie – Mzdová osnova) alebo priamo pri pridávaní zložky mzdy, kliknutím na bočnú šípku, kde sa Vám zobrazí bližší popis zložky mzdy.

Vplyv ročnej odmeny na priemerný zárobok

 

Zamestnanec dosiahol v treťom ¼ roku 2021 hrubú mzdu 1 937,76 Eur. Odpracoval 400 hodín. V júli a auguste si čerpal dovolenku, za ktoré dostal náhradu mzdy spolu vo výške 489,23 Eur. V decembri 2020 mu bola vyplatená ročná odmena 1 000 Eur. Aký bude priemer na dovolenku pri výpočte mzdy v decembri 2021?

Rozhodujúce obdobie je tretí ¼ rok 2021 júl – september.

Fond pracovného času v rozhodujúcom období je 504 hodín.

Zamestnanec v tomto období odpracoval 400 hodín.

Dosiahnutá hrubá mzda bez náhrad je ( 1 937,76 – 489,23) = 1 448,53 Eur

Pomernú časť odmeny, ktorá ovplyvní priemer na IV. Q 2021 vypočítame ako ¼ vyplatenej ročnej odmeny v decembri 2020. Jej výška bude teda (1 000/4) = 250 Eur.

Hodinový priemer na dovolenku vypočítame dosadením údajov do nasledujúceho vzorca:

 

dosiah. mzda v RO + [1/4 roč. odmeny x (odprac. hod. v RO / fond prac. času v RO)]

odpracované hodiny v RO

 

1 448,53 + [250 x (400/ 504)] = 1 448,53 + 198,42 = zaokr. 4,1174 Eur/hod

                                                                        400                                    400

 

Výsledný hodinový priemer na dovolenku pre štvrtý štvrťrok 2021 je 4,1174 Eur/hod.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 15.12.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty