Menu

Odmeny na konci roka

Mnohé firmy na konci roka vyplácajú svojím zamestnancom odmeny za ich celoročnú prácu. V programe OLYMP môžete odmeny zadať viacerými zložkami mzdy. Všetky odmeny sú zdaňované a platia sa z nich odvody. Rozdiel v odmenách je najmä v tom, ako ovplyvňujú výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely a za aké obdobie sa vypláca daná odmena.

211 – mimoriadna odmena – túto zložku mzdy použijete, ak zamestnancom vyplácate odmeny za ich mimoriadne výkony. Táto odmena ovplyvňuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely jeden štvrťrok.

220 – štvrťročná odmena – sa vypláca za štvrťrok a je vyplatená za splnenie úloh, ktoré boli zamestnancovi zadané. Ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na štvrťrok, nasledujúci po štvrťroku, v ktorom bola odmena vyplatená.

235 – polročná odmena – sa vypláca za polročné obdobie a ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na dva štvrťroky, nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola vyplatená.

245 – trištvrteročná odmena – táto odmena ovplyvňuje výpočet priemeru na dovolenku až na 3 štvrťroky  nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola táto odmena vyplatená.

252 – ročná odmena – táto odmena sa poskytuje za plnenie ročných úloh. Vypláca sa v zdaňovacom období, za ktoré aj prislúcha (teda vždy v príslušnom roku, najbežnejšie v decembri). Odmena ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku od jej vyplatenia po celý nasledujúci rok a to tým spôsobom, že každý 1/4 rok sa do priemerného zárobku započítava 1/4 odmeny.

Nastavenie zložiek mzdy

Nastavenie jednotlivých zložiek  mzdy, či sa z nich platia odvody a daň si môžete pozrieť pri zadávaní zložky mzdy, kliknutím na šípku. Rovnako si môžete pozrieť nastavenie vo Mzdovej osnove. Do mzdovej osnovy sa dostanete kliknutím na list s lupou na konci riadku pri zadaní zložky mzdy.

Vplyv ročnej odmeny na priemerný zárobok

 

Zamestnanec dosiahol v prvom ¼ roku 2020 hrubú mzdu 2 438,50 eur, odpracoval 448 hodín. V júli a v auguste čerpal dovolenku, za ktoré dostal náhradu mzdy spolu vo výške 402,88 eur. V decembri 2019 mu bola vyplatená ročná odmena 800 eur. Aký bude priemer na dovolenku v decembri 2020?

Rozhodujúce obdobie je tretí ¼ rok 2020 júl – september.                                                         

Fond pracovného času v rozhodujúcom období je 528 hodín.                                                 

Zamestnanec v tomto období opracoval 448 hodín.                                                                 

Dosiahnutá hrubá mzda bez náhrad je (2 438,50 – 402,88)  2 035,62 eur.                                                                   

Pomerná časť odmeny, ktorá ovplyvní priemer na IV. Q 2020 vypočítame ako ¼ vyplatenej ročnej odmeny v decembri 2019. Jej výška bude teda (800 / 4) 200 eur. 

Hodinový priemer na  dovolenku vypočítame dosadením údajov do nasledujúceho vzorca:

dosiah. mzda v RO + [1/4 roč. odmeny x (odprac. hod. v RO / fond prac. času v RO)]

odpracované hodiny v RO

2 035,62 + [200 x (448 / 528)] = 2 035,62 + 169,70 = zaokr. 4,9226 €/hod.

                                                                       448                                      448

Výsledný hodinový priemer na dovolenku pre štvrtý štvrťrok 2020 je 4,9226 €/hod.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   15.12.2020

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link