Menu

Odpočet dane pri registrácii platiteľa (§ 55)

Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie, ak tento majetok spĺňa podmienky odpočtu.

Odpočet DPH môžete uplatniť:
▪ z odpisovaného majetku – len zo zostatkovej ceny,
▪ zo zostatkovej ceny zásob na sklade – na základe inventarizácie skladu.

Neplatiteľ DPH v septembri 2018 zakúpil a zaradil do majetku osobný automobil v sume 13 458,25 eur. Za rok 2018 bol uplatnený odpis v sume 872,- eur a v roku 2019 bol uplatnený odpis v sume 2 615,- eur. Zostatková cena majetku k 31.12.2019 je 6 971,25 eur. Daňovník sa v marci 2020 stal platiteľom DPH.

DPH vypočítate zo zostatkovej ceny majetku nasledovne:
6 971,25 : 120 x 100 = 5 809,37 eur
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
6 971,25 – 5 809,37 = 1 161,88 eur
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Zaúčtovanie DPH zo zostatkovej ceny dlhodobého majetku
Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:
▪ v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
▪ vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
▪ v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte
zostatkovú cenu majetku, t. j. 6 971,25 eur. Riadok DPH vyberte 29 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
▪ V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Vyplnený formulár uložte.

Po uložení rozpisu bude suma DPH 1 161,88 eur uvedená mínusom v základe a kladnou sumou bude uvedená pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH z Nákupu DM do stĺpca Zaplatená DPH.
▪ na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis)
▪ výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.

▪ Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 29 a suma Nevstupuje do KV.

Zostatkovú cenu majetku zníženú o sumu DPH opravte na karte majetku.

▪ Cez Evidencie/Dlhodobý majetok sa nastavte na konkrétnu kartu a zvoľte Oprav,
▪ na záložke Pohyby majetku pridajte pohyb. Typ pohybu vyberte Zníženie ceny – Registrácia platiteľa DPH. Vyplňte dátum a sumu.
▪ Vyplnený formulár a kartu majetku uložte.

Daňovník na základe inventarizácie skladu overil, že v sklade eviduje zásoby tovaru, ktoré nakúpil od platiteľov DPH v sume 3 456,28 eur.

DPH z evidovaných zásob tovaru vypočítajte nasledovne:
3 456,25 : 120 x 100 = 2 880,23 eur
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
3456,25 – 2 880,23 = 576,05 eur
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Odpočet DPH z evidovaných zásob
Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:
▪ v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
▪ vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
▪ v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú sumu skladu, t. j. 3 456,28 eur a vyberte r. 29 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
▪ V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Rozpis sumy uložte.

Po uložení bude na výdavkovom doklade suma DPH 576,05 eur doplnená mínusom v základe a kladnou sumou bude pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH z Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.
▪ Na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis),
▪ výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.
▪ Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 29 a suma Nevstupuje do KV.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link