Menu

Odpočet dane pri registrácii platiteľa (§ 55)

Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie, ak tento majetok spĺňa podmienky odpočtu.

Odpočet DPH môžete uplatniť:
▪ z odpisovaného majetku – len zo zostatkovej ceny,
▪ zo zostatkovej ceny zásob na sklade – na základe inventarizácie skladu.

Neplatiteľ DPH v septembri 2018 zakúpil a zaradil do majetku osobný automobil v sume 13 458,25 eur. Za rok 2018 bol uplatnený odpis v sume 872,- eur a v roku 2019 bol uplatnený odpis v sume 2 615,- eur. Zostatková cena majetku k 31.12.2019 je 6 971,25 eur. Daňovník sa v marci 2020 stal platiteľom DPH.

DPH vypočítate zo zostatkovej ceny majetku nasledovne:
6 971,25 : 120 x 100 = 5 809,37 eur
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
6 971,25 – 5 809,37 = 1 161,88 eur
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Zaúčtovanie DPH zo zostatkovej ceny dlhodobého majetku
Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:
▪ v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
▪ vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
▪ v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte
zostatkovú cenu majetku, t. j. 6 971,25 eur. Riadok DPH vyberte 29 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
▪ V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Vyplnený formulár uložte.

Po uložení rozpisu bude suma DPH 1 161,88 eur uvedená mínusom v základe a kladnou sumou bude uvedená pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH z Nákupu DM do stĺpca Zaplatená DPH.
▪ na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis)
▪ výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.

▪ Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 29 a suma Nevstupuje do KV.

Zostatkovú cenu majetku zníženú o sumu DPH opravte na karte majetku.

▪ Cez Evidencie/Dlhodobý majetok sa nastavte na konkrétnu kartu a zvoľte Oprav,
▪ na záložke Pohyby majetku pridajte pohyb. Typ pohybu vyberte Zníženie ceny – Registrácia platiteľa DPH. Vyplňte dátum a sumu.
▪ Vyplnený formulár a kartu majetku uložte.

Daňovník na základe inventarizácie skladu overil, že v sklade eviduje zásoby tovaru, ktoré nakúpil od platiteľov DPH v sume 3 456,28 eur.

DPH z evidovaných zásob tovaru vypočítajte nasledovne:
3 456,25 : 120 x 100 = 2 880,23 eur
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
3456,25 – 2 880,23 = 576,05 eur
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Odpočet DPH z evidovaných zásob
Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:
▪ v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
▪ vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
▪ v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú sumu skladu, t. j. 3 456,28 eur a vyberte r. 29 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
▪ V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Rozpis sumy uložte.

Po uložení bude na výdavkovom doklade suma DPH 576,05 eur doplnená mínusom v základe a kladnou sumou bude pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH z Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.
▪ Na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis),
▪ výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.
▪ Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 29 a suma Nevstupuje do KV.

KROS
Copy link