Menu

Odpočet dane pri registrácii platiteľa (§ 55)

Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie, ak tento majetok spĺňa podmienky odpočtu.

Odpočet DPH môžete uplatniť:
▪ z odpisovaného majetku – len zo zostatkovej ceny,
▪ zo zostatkovej ceny zásob na sklade – na základe inventarizácie skladu.

Neplatiteľ DPH v marci 2020 kúpil a do majetku firmy zaradil osobný automobil v sume 15 480 eur. Za rok 2020 bol uplatnený odpis v sume 3 218,80 eur a za rok 2021 odpis v sume 3 862,50 eur. Zostatková cena majetku k 31.12.2021 je 8 368,70 eur. Daňovník sa stal platiteľom DPH v máji 2022.

DPH vypočítate zo zostatkovej ceny majetku nasledovne:

8 368,70 : 120 x 100 = 6 973,92 eur.
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
8 368,70 – 6 973,92 = 1 394,78 eur.
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku cez Interný doklad – Výdavok.

 

 • Vyplňte dátum, partnera a stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú cenu majetku, t. j. 8 368,70 eur. Riadok DPH vyberte 30 (odpočet dane pri registrácii § 55),
 • v riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Vyplnený formulár uložte.
 • Po uložení rozpisu bude suma DPH 1 394,78 eur uvedená mínusom v základe a kladnou sumou bude uvedená pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH z Nákupu DM do stĺpca Zaplatená DPH.
 • Na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis)
 • výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 30 a suma Nevstupuje do KV.

Zostatkovú cenu majetku zníženú o sumu DPH opravte na karte majetku.

 

 • V evidencii dlhodobého majetku sa nastavte na konkrétnu kartu a zvoľte Oprav,
 • na záložke Pohyby majetku pridajte pohyb. Typ pohybu vyberte Zníženie cenyRegistrácia platiteľa DPH. Vyplňte dátum a sumu.
 • vyplnený formulár a kartu majetku uložte.

Daňovník – neplatiteľ DPH na základe inventarizácie skladu overil, že v sklade eviduje zásoby tovaru, ktoré nakúpil od platiteľov DPH v sume 3 456,28 eur.

DPH z evidovaných zásob tovaru vypočítate nasledovne:

3 456,25 : 120 x 100 = 2 880,23 eur.
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
3456,25 – 2 880,23 = 576,05 eur.
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku cez Interný doklad – Výdavok.

▪ Vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
▪ v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú sumu skladu, t. j. 3 456,28 eur a vyberte r. 30 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
▪ V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Rozpis sumy uložte.

 • Po uložení rozpisu bude suma DPH 576,05 eur uvedená mínusom v základe a kladnou sumou bude uvedená pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH zo stĺpca Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.
 • Na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis)
 • výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 30 a suma Nevstupuje do KV.
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty