Menu

Odvod na financovanie podpory od 1. 3. 2022

Od 1. 3. 2022 bolo zavedené nové poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Sadzba poistného je pre zamestnávateľa vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu, pričom sa zohľadňuje maximálny vymeriavací základ 7 931 Eur.

Kto a kedy platí odvod na financovanie podpory?

Odvod na financovanie podpory platí zamestnávateľ za zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa. Odvod na poistenie v nezamestnanosti platí len vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa.

Zamestnávateľ platí odvod na financovanie podpory aj za osoby s priznaným dôchodkom.

Kto a kedy neplatí odvod na financovanie podpory?

Odvod na financovanie podpory neplatí zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo fyzické osoby iným pracovným vzťahom (napr. Spoločník, Štatutár, Iný pracovný vzťah). V tomto prípade platí len odvod na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa.

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa od roku 2018 na hlavný pracovný pomer. Aké odvody bude platiť zamestnanec a zamestnávateľ za mesiac marec 2022?

Zamestnanec bude platiť odvod na zdravotné poistenie a všetky odvody do Sociálnej poisťovne: nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

Zamestnávateľ bude platiť odvod na zdravotné poistenie a všetky odvody do Sociálnej poisťovne: nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti len vo výške 0,5 % z VZ zamestnávateľa, financovanie podpory, garančné poistenie, úrazové poistenie a rezervný fond.

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa od roku 2015 na hlavný pracovný pomer. Je poberateľom starobného dôchodku od 20. 12. 2020. Aké odvody bude platiť zamestnanec a zamestnávateľ za mesiac marec 2022?

Zamestnanec bude platiť odvod na zdravotné poistenie a do Sociálnej poisťovne odvod na nemocenské a starobné poistenie.

Zamestnávateľ bude platiť odvod na zdravotné poistenie a do Sociálnej poisťovne odvod na nemocenské, starobné poistenie, financovanie podpory, garančné, úrazové poistenie a rezervný fond.

Keďže ide o poberateľa starobného dôchodku, v tomto prípade sa do Sociálnej poisťovne neplatí invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                         29.03.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty