Oprava Hlásenia

Podali ste hlásenie na Daňový úrad, ktorý Vás vyzval na jeho opravu? Prinášame Vám riešenia na 3 najčastejšie chyby potrebné pre opravu Hlásenia.

1. Chyby pri opravách miezd

Chyby v Hlásení vznikajú najčastejšie na 2. strane tohto dokumentu. Údaje sú súčtom údajov z mesačných Prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch. Čiastky odvedených preddavkov program preberá z vygenerovaných výplat a prevodných príkazov.

V prípade, že ste po podaní mesačných Prehľadov upravovali údaje v už vygenerovaných mzdách, je potrebné podať aj opravné mesačné Prehľady.

Ako zistíte, za ktorý mesiac je potrebné podať opravný Prehľad?

Porovnajte si podaný Prehľad na Finančnej správe s dokumentom Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Rekapitulácia obsahuje sumárne údaje z výplat, jednotlivých prehľadov a prevodných príkazov v členení na jednotlivé mesiace. Pre správne zobrazenie dokumentu si pred tlačou nezabudnite nastaviť správne obdobie – rok 2018.

Ak Vám nesedia sumy v riadku 8 Odvedené preddavky na daň, prekontrolujte si aj vygenerované prevodné príkazy na Daňový úrad a porovnajte si ich s reálnymi platbami, napr. v účtovníctve.

 
2. Čo robiť, ak sa zamestnanec zobrazuje zároveň v IV. aj v V. časti Hlásenia?

K tejto situácií dochádza vtedy, ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných pomerov a v programe je evidovaný pod viacerými osobnými číslami. V tomto prípade, je potrebné prepojiť osobné čísla v Personalistike zamestnanca cez Súbežný pracovný pomer.

Viac informácií o možnosti prepojenia osobných čísel získate z nášho bezplatného videonávodu Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru v časti Personalistika.

3. Čo robiť, ak sa zamestnanec zobrazuje v Hlásení viackrát?

K týmto situáciám dochádza opäť v prípade, ak je zamestnanec evidovaný v Personalistike počas roka pod viacerými osobnými číslami, ktoré nie sú prepojené ako Súbežný pracovný pomer. Riešením pre zobrazenie zamestnanca v Hlásení len raz je dodatočné prepojenie osobných čísel cez súbežný pracovný pomer.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via