Menu

Opravný doklad

e-kasa: oprava

Opravný doklad je pokladničný doklad, ktorý sa do systému e-kasa odosiela so špecifickým príznakom Oprava. Za opravu považujeme opravu chybne zaevidovanej položky na pôvodnom pokladničnom doklade, ktorý bol zaslaný do systému e-kasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku.

Opravný doklad musí obsahovať:

  • Pôvodný identifikátor z on-line dokladu – UID pôvodného dokladu.
  • Pôvodný identifikátor z off-line dokladu – OKP z pôvodného dokladu.
V praxi opravujeme doklady, ak sme sa pomýlili v množstve alebo v cene. Pri oprave dokladu je potrebné vždy negovať komplet celú pôvodnú položku. Pre tento účel sa vytvára Opravný doklad.  Pre predaj je potrebné vytvoriť nový doklad, na ktorom bude položka so správnym množstvom a cenou.
Ak sme na pôvodnom doklade omylom predali 10 ks  tonerov do tlačiarne namiesto 8 ks, je potrebné vytvoriť Opravný doklad. Na opravnom doklade bude položka mínus 10 ks. Na Finančnú správu sa odošle záporná položka mínus 10 ks, teda stav sa dostane na nulu. Pre predaj správneho množstva 8 ks vytvoríme položkovitý doklad ako pri klasickom predaji.

Opravný doklad v OMEGE

V programe OMEGA vytvoríme doklad pomocou funkcie Opravný doklad, ktorá zabezpečí, že program automaticky prenesie položky z pôvodného dokladu s opačným znamienkomdoplní sa pôvodný identifikátor dokladu.

Opravný doklad je možné vytvoriť iba z dokladu, ktorý máme v zozname dokladov v Maloobchodnom predaji alebo v Dodacích listoch a ktorý bol vytvorený v systéme e-kasa (má pridelený UID alebo OKP kód).
V opravnom doklade sa môžu nachádzať len položky, ktoré opravujeme z pôvodného dokladu. Do opravy nie je možné dopĺňať nové položky, ani ich editovať. Môžeme iba vymazávať nepotrebné položky.
Opravný doklad vytvoríme:

  • Cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj

Daná funkcia zabezpečí, že program skopíruje položky z pôvodného dokladu a zneguje znamienka. Pri oprave dokladu automatický doplní pôvodný identifikátor dokladu – UID/OKP.

 

  • Cez menu Fakturácia – Dodacie listy

Funkciu Opravný doklad nemôžme použiť k  už vytvorenému opravnému dokladu. K opravenému dokladu taktiež nie je možné vytvoriť Vrátenie.

Opravný doklad so zľavou

Ak sa na doklade nachádza zľava za doklad, pri opravnom doklade program automaticky potiahne do dokladu pôvodnú cenu a výšku pôvodnej zľavy s opačnými znamienkami, čím upraví predajnú cenu o zľavu. Cena opravenej položky musí sedieť s tým, ako bola zadaná na pôvodnom doklade po uplatnení zľavy.

Opravný doklad s odpočtom zálohy

Opravné doklady, v ktorých je odpočet zálohy vytvárame v programe OMEGA výlučne cez menu Fakturácia – Predajky. Ak máme na pôvodnom doklade aj odpočet zálohy, tak program túto položku automaticky doplní aj do opravného dokladu. Zároveň sa zmení odpočet zálohy zo zápornej položky na kladnú.

 

Opravný doklad s vratným obalom

Ak na pôvodnom doklade evidujeme vratné obaly plusom, tak v opravnom doklade sa vratné obaly negujú na zápornú opravnú položku – s mínusom.

Ak je na pôvodnom doklade vratný obal mínusom, tak v opravnom doklade sa vratné obaly negujú na kladnú položku – s plusom.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link