Menu

OSS – One Stop Shop

OSS – One Stop Shop

Od 01. 07. 2021 sú pri vybraných transakciách nové pravidlá určenia miesta dodania, následkom ktorých sa zavádza aj nová schéma OSS. Ak ste dodávateľ, ktorý predáva tovar cez eshop alebo poskytuje služby pre zákazníkov v EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH, máte možnosť rozhodnúť sa.

1. Registrovať sa pre účely DPH v danom členskom štáte

 • Bude vám pridelené IČ DPH s prefixom konkrétneho daného štátu,
 • vyhotovíte faktúru so sadzbou DPH a podľa legislatívy príslušného členského štátu,
 • podanie daňového priznania a odvod DPH zrealizujete u správcu dane v danom členskom štáte.

2. Registrovať sa do systému One Stop Shop (OSS)

 •  Dobrovoľná registrácia v jednom členskom štáte – v zásade tam, kde má dodávateľ sídlo,
 • daňová povinnosť voči jednotlivým štátom EÚ sa uvádza v jednom daňovom priznaní k OSS,
 • rovnaké posudzovanie a postup pre všetky členské štáty EÚ,
 • daňové priznanie sa podáva štvrťročne,
 • v prípade, že sa dodávateľ rozhodne pre osobitnú úpravu OSS, musí v nej zostať dva roky.

Zapracovanie v programe OMEGA

1. Vystavenie faktúry v systéme OSS vo fakturácii.

2. Zaúčtovanie faktúry v systéme OSS do EUD.

 

Vystavenie faktúry v systéme OSS vo fakturácii

 1. Pri pridaní dokladu zadáme najskôr partnera z číselníka partnerov a v časti Nastavenie nastavíme hladinu DPH, v ktorej vystavujeme faktúru a zapneme príznak OSS. Následne doplníme ďalšie nastavenia OSS – štát a smerovanie.

 

 

Smerovanie OSS (časť daňového priznania OSS) vypĺňame ručne výberom z nasledujúcich možností:

 •  2a – služby poskytnuté z členského štátu identifikácie,
 • 2b – dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného z členského štátu identifikácie,
 • 2c – služby poskytnuté zo stálych prevádzkarní v iných členských štátoch, ako je členský štát identifikácie,
 • 2d – dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného z iného členského štátu, ako je členský štát identifikácie,
 • 3 – opravy DPH z predchádzajúcich zdaňovacích období DPH.

 

2. Následne pri pridaní položky pribudnú v časti Zaúčtovanie nové typy súm potrebné pre smerovanie faktúry do systému OSS.

 

 

 Pri automatickom zápise do EUD sa typy súm aj údaje potrebné pre systém OSS prenesú do dokladu v EUD automaticky.

Zaúčtovanie faktúry v systéme OSS v EUD

 1. Odoslanú faktúru odporúčame zaúčtovať automatickým účtovaním 10 OF – Nový doklad pri tuzemských odoslaných faktúrach alebo 51 zOF – Nový doklad pri zahraničných odoslaných faktúrach.
 2. V časti Rozpis DPH je potrebné nastaviť sadzbu DPH z dokladu a správne uviesť sumy do riadkov DPH.

 • Pre účtovanie dokladov v systéme OSS pribudli nové analytické účty pre účtovanie DPH:

V číselníku pribudli nové typy súm:

 •  OSSXzd – základ dane pre nižšiu sadzbu DPH,
 • OSSXd – nižšia sadzba DPH,
 • OSSzd – základ dane pre vyššiu (základnú) sadzbu DPH,
 • OSSd – vyššia sadzba DPH.

Nové typy súm pre OSS sa automaticky nastavia zapnutím príznaku v nasledujúcom kroku.

Pred uložením dokladu v časti Evidencia DPH zapneme príznak OSS a vyplníme štát spolu so smerovaním OSS.

3. Po zapnutí príznaku OSS sa automaticky zmenia typy súm v časti Účtovné zápisy nasledovne:

Pri evidovaní dokladov OF, zOF, OD, zOD sa po zapnutí príznaku OSS automaticky zmenia typy súm pre DP OSS. Pri dokladoch typu OD, zOD, ID, zID je potrebné upraviť Typy súm pre DP OSS a nasmerovanie do KV DPH ručne.

V EUD je možné voľbu OSS zapnúť v okruhoch: OF, zOF, OD, zOD, PD, zPD, BV, zBV, ID a zID.

 

Osobitná úprava dane je bližšie uvedená na stránke Finančnej správy SR.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link