Menu

Otázky k RZD – Dôchodcovia

Zamestnávali ste počas roka 2021 dôchodcov, ktorí Vás požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej RZD)? Spracovali sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame na Hot-line pri týchto zamestnancoch.

1. Kedy má nárok na NČZD na daňovníka starobný dôchodca?

Ak je zamestnanec už na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, alebo ak mu bol takýto dôchodok  priznaný spätne, tzn. k 1. 1. 2021, môže si uplatniť NČZD na daňovníka v RZD len v tom prípade, ak ročná suma vyplateného dôchodku nepresahuje sumu 4 511,43 € (ak jeho základ dane nepresiahol 19 936,22 €). Potom NČZD na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 511,43 € a vyplatenou sumou dôchodku. Mesačne si dôchodca NČZD na daňovníka v takomto prípade uplatňovať nemohol.

Ak sa zamestnanec stane poberateľom dôchodku niekedy v priebehu roka (napr. poberateľom starobného dôchodku 02. 01. 2021), v tom roku má nárok na celoročnú NČZD na daňovníka vo výške 4 511,43 € a môže si ju uplatňovať aj mesačne. V takom prípade sa v RZD za rok, kedy sa stal poberateľom dôchodku, pri výpočte NČZD na daňovníka na výšku dosiahnutého dôchodku neprihliada.

2. Musí zamestnankyňa, poberateľka starobného dôchodku, ktorá dosiahla za rok 2021 príjem z dohody vo výške 1 500 € požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD?

Vysporiadať si daňové povinnosti (t. j. podať daňové priznanie alebo požiadať o vykonanie RZD) musí každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 €. Ak zamestnankyňa dosiahla zdaniteľný príjem z dohody vo výške 1 500 €, nie je povinná požiadať o vykonanie RZD ani si podať daňové priznanie.

Ak jej však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre ňu výhodné si podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jej zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 €. V podanom daňovom priznaní dôchodkyni vznikne daňový preplatok a daňový úrad jej ho vráti na základe Žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, ak je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

3. Ak daňovník poberá dôchodok celý rok, ako sa dokladuje výška dôchodku a kde sa zadáva pri výpočte RZD v OLYMPE?

V prípade, ak bol zamestnanec od 1. 1. 2021 poberateľom vymedzeného okruhu dôchodkov (uvedených v otázke 1.) a jeho výška nepresiahla v zdaňovacom období hodnotu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, môže v Žiadosti o vykonanie RZD označiť, že si uplatňuje NČZD na daňovníka. Taktiež vyplní aj úhrnnú výšku vyplateného dôchodku.

Ako doklad predkladá zamestnávateľovi posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. Zamestnávateľ zadá výšku dôchodku priamo vo vygenerovanom Ročnom zúčtovaní dane zamestnanca v časti 04 a) úhrnná suma dôchodkov.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2021. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 24.02.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty