Menu

Otcovská dovolenka v Olympe

Evidovanie otcovskej dovolenky

Požiadal vás zamestnanec o čerpanie otcovskej dovolenky? Zaevidujete ju v Personalistike na karte Pracovné pomery, kde si vyberiete voľbu Vyňatie z pracovného pomeruOtcovská dovolenka.

Po zadaní dátumu, od ktorého si zamestnanec čerpá otcovskú dovolenku (je možné ju zadať až od 1. 11. 2022 a neskôr) doplní program automaticky dátum predpokladaného ukončenia – dva týždne od dátumu vzniku a označí voľbu „Poberá materské“. Ak si zamestnanec čerpá otcovskú dovolenku kratšie alebo dlhšie obdobie, dátum je potrebné upraviť podľa skutočnosti. Po návrate zamestnanca do práce je potrebné zadať Dátum ukončenia v záložke Ukončenie.

Ak je označená voľba Poberá materské, program automaticky pridá obdobie poberania materského v záložke Poberanie dávok, ktoré je zhodné s obdobím zadaného vyňatia.

Toto obdobie má vplyv na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a na vyplnenie počtu dní vo výkazoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Oznamovacie povinnosti do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Oznamovacie povinnosti a vykazovanie na výkazoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne závisí od konkrétneho prípadu zamestnanca – či počas otcovskej dovolenky poberá dávku materské, rodičovský príspevok alebo nepoberá žiadnu dávku.

Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o otcovskú dovolenku v období od 14. 11. 2022 do 28. 5. 2023. Dávku materské bude poberať od 14. 11. 2022 do 27. 11. 2022.  Čo je potrebné v programe nastaviť a ako zamestnancovi vypočítať mzdu za november 2022?

Pred generovaním výplaty je potrebné zamestnancovi zaevidovať vyňatie z pracovného pomeru Otcovská dovolenka s dátumom vzniku 14. 11. 2022 a s dátumom ukončenia 28. 5. 2023 (28 týždňov od narodenia dieťaťa). Program automaticky uvedie dátum predpokladaného ukončenia 27. 11. 2022, v tomto prípade je ho potrebné zmeniť na 28. 5. 2023. Voľbu Poberá materské je potrebné odznačiť, pretože sa nezhoduje s obdobím poberania dávky materské.

Na záložke Poberanie dávok zadáte obdobie poberania dávky materské s dátumom od 14. 11. 2022 do 27. 11. 2022 (2 týždne). Od 28. 11. 2022 do 28. 5. 2023 bude zamestnanec s dieťaťom na otcovskej dovolenke, ale už bez poberania dávky.

Keďže zamestnanec od 28. 11. 2022 pokračuje na otcovskej dovolenke ale už nepoberá dávku materské, je potrebné ho odhlásiť zo zdravotnej poisťovne. Na karte Zdravotné poistenie ukončíte zdravotnú poisťovňu s dátumom 27. 11. 2022 a pošlete odhlášku s kódom 2 K.

Pri generovaní výplaty program automaticky pridá na obdobie od 14. 11. – 27. 11. zložku mzdy N05_materské.

Obdobie, počas ktorého zamestnanec poberá materské je vylúčená doba z povinnosti platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Počet dní na výkaze sa zníži o toto obdobie (30 – 14 = 16 dní).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 28.11.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty