Menu

Overenie bankových účtov – IBAN dodávateľa

Platitelia dane sú povinný oznámiť každý vlastný bankový účet vedený u tuzemského alebo zahraničného posktovateľa platobných služieb, ktorý používa na podnikanie. Túto oznamovaciu povinnosť si platitelia dane plnia prostreníctvom osobitného formulára zverejneného na webovom sídle FR SR. Formulár je dostupný v elektronickej podateľni a predvyplnený o údaje platiteľa (identifikačné údaje) a čísla bankových účtov, ktoré má finančná správa k dispozícii od tuzemských poskytovateľov platobných služieb. Platiteľ označí vybrané čísla bankových účtov a zároveň doplní čísla účtov vedených u zahraničných poskytovateľov platobných služieb a tie bankové účty, ktoré poskytovatelia platobných služieb nestihli správcovi dane oznámiť.

Zápornú daň (pri oneskorenej registrácii na daň), preplatky alebo nadmerný odpočet bude správca dane vracať už iba na oznámený účet (vrátiť daň prostredníctvom poštového poukazu sa týmto ruší).

 

IBAN v programe OMEGA

Pre správne overenie IBAN dodávateľov je potrebné, aby sme mali zadané príslušné bankové spojenie teda IBAN cez Číselník – Partneri – záložka Banka, na konkrétnom partnerovi.

 

 

Overiť IBAN partnera môžeme v programe v Evidencii účtovných dokladov pri okruhoch DF, zDF, ID, zID a pri príkazoch na úhradu.

 

Overenie IBAN v Evidencii účtovných dokladov

Pri vystavovaní dokladu v Evidencii účtovných dokladov si po vyplnení partnera môžeme overiť IBAN cez ikonu informačného i. Zobrazí sa tabuľka, v ktorej nájdeme vyplnený IBAN partnera s možnosťou zmeny IBANu cez šípku, v prípade že máme v číselníku partnerov zaevidovaných viacero bankových účtov konkrétneho partnera. Následne tlačidlom Over IBAN overíme zvolený IBAN, pričom toto overenie prebieha s napojením na portál Finančnej správy.

 

Po spojení so serverom FS SR dostaneme v programe spätnú informáciu či je zadaný IBAN platný alebo nie. V prípade pozitívneho overenia nás hláška informuje o platnom IBANe spolu s názvom a adresou daného partnera.  V opačnom prípade ak IBAN na finančnej správe nie je uvedený hláška nás informuje o neplatnom IBANe, a o zozname platných účtov danej spoločnosti.

 

 

Overenie IBAN v Príkazoch na úhradu

Overenie IBAN pri príkazoch na úhradu nájdeme vo formulári pridania položky do príkazu. Po kliknutí na voľbu Over IBAN sa zobrazia rovnaké hlášky ako v Evidencii účtovných dokladov o platnom alebo neplatnom IBANe partnera.

Informácie týkajúce sa bankových účtov partnerov program OMEGA overuje zo serveru Finančnej správy. Za korektnosť overených údajov preto zodpovedá Finančná správa. 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2023
Už 15. mája odštartujeme 4. ročník jedinečného Online festivalu vzdelávania. Tento rok bude iný. Okrem trojdňového online vysielania sa môžeme vidi...

Online festival vzdelávania 2023

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Daňové výdavky živnostníka
Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Daňové výdavky živnostníka

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty