Menu

Oznamovacie povinnosti ZP a SP

Od októbra 2021 nastali zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam. Na praktických príkladoch si vysvetlíme, kedy má zamestnávateľ povinnosť plniť si oznamovaciu povinnosť do Sociálnej a zdravotných poisťovní a kedy ju naopak už nemá.

Práceneschopnosť (PN)

Zamestnanec bol práceneschopný od 2. 3. 2022 do 10. 3. 2022. Poberal náhradu príjmu
počas PN za 9 dní.


Oznamovacia povinnosť do SP: neoznamuje sa

Oznamovacia povinnosť do ZP: oznamuje sa začiatok poberania náhrady príjmu kódom 1O Z s dátumom 2. 3. 2022 a ukončenie poberania náhrady príjmu kódom 1O K s dátumom 10. 3. 2022


Začiatok poberania náhrady príjmu oznamuje zamestnávateľ do ZP kódom 1O Z vždy. Ukončenie poberania náhrady príjmu kódom 1O K nahlasuje iba pri nemoci, ktorá trvá maximálne 10 dní. Pri PN dlhšej ako 10 dní sa kód 1O K neoznamuje.

Ošetrovanie člena rodiny (OČR)


Zamestnankyňa bola na OČR a starala sa o choré dieťa od 1. 3. 2022 do 17. 3. 2022. Zo SP mala nárok na ošetrovné za prvých 14 dní trvania krátkodobej OČR. Od 15. dňa išlo o neplatenú OČR.


Oznamovacia povinnosť do SP: oznamuje sa vznik prerušenia dôvod „4“ od 15. kalendárneho dňa s dátumom 15. 3. 2022 a zánik prerušenia dôvod 4 s dátumom 17. 3. 2022

Oznamovacia povinnosť do ZP: neoznamuje sa


Vznik a ukončenie krátkodobej a dlhodobej OČR zamestnávateľ neoznamuje do ZP. Krátkodobú OČR do 14 kalendárnych dní neoznamuje ani do SP. Zamestnávateľ oznamuje krátkodobú OČR od 15. dňa do SP ako dôvod prerušenia s kódom 4. Dlhodobú OČR oznamuje do SP až od 91. kalendárneho dňa ako dôvod prerušenia s kódom 12.


Materská dovolenka (MD) u ženy


Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku a začala poberať dávku materské od 10. 3. 2022.


Oznamovacia povinnosť do SP: neoznamuje sa

Oznamovacia povinnosť do ZP: neoznamuje sa


Počas poberania materskej dávky zostáva zamestnankyňa stále prihlásená v zdravotnej poisťovni. Oznámenie o nástupe na materskú dovolenku a poberaní dávky materské zamestnávateľ neoznamuje do ZP ani do SP.

„Materská dovolenka u muža (RD)


Zamestnanec (muž) je s dieťaťom doma, nepracuje a poberá dávku materské od 7. 3. 2022. Keďže Zákonník práce pojem materská dovolenka u mužov nepozná, v OLYMPE evidujeme rodičovskú dovolenku.


Oznamovacia povinnosť do SP: neoznamuje sa

Oznamovacia povinnosť do ZP: neoznamuje sa


Oznámenie o nástupe na rodičovskú dovolenku a poberaní dávky materské zamestnávateľ neoznamuje do ZP ani do SP. Zamestnávateľ si oznamovaciu povinnosť voči SP plní len v prípade, keď muž čerpá rodičovskú dovolenku a poberá rodičovský príspevok, alebo čerpá rodičovskú dovolenku a zároveň nepoberá materskú dávku ani rodičovský príspevok. V takom prípade zasiela zamestnávateľ do SP RLFO prerušenie s kódom 6.


Rodičovská dovolenka (RD)


Zamestnankyňa po ukončení MD nastúpila 28. 3. 2022 na RD a začala poberať rodičovský príspevok.

Oznamovacia povinnosť do SP: oznamuje sa vznik dôvodu prerušenia s kódom 6 a dátumom 28. 3. 2022
Oznamovacia povinnosť do ZP: oznamuje sa odhláška s kódom 2 K s dátumom 27. 3. 2022, poberanie rodičovského príspevku sa neoznamuje

Zamestnankyňa počas čerpania rodičovskej dovolenky nebude vykazovaná na MV do ZP. Oznámenie o zmene platiteľa poistného pri poberaní rodičovského príspevku prostredníctvom kódu 1C Z/K sa už nezasiela.

Aktualizovali sme pre vás pomocné tabuľky pre oznamovacie povinnosti do SP a ZP, ktoré nájdete v Pomôckach pre mzdárov.

Podrobnejšie informácie o zmenách do ZP sa dozviete v ebooku Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1.10.2021. Taktiež sa môžete zúčastniť webinára Oznamovacie povinnosti bez chýb.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       25.03.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty