Oznamovanie kategórie 2

Zamestnávateľ má povinnosť každoročne oznámiť do 15. 1. v elektronickej podobe Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Úrady verejného zdravotníctva budú v roku 2020 uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr do 28. 02. 2020.

Ako pomôcka pri vypĺňaní elektronického formulára slúži v programe OLYMP tlačová zostava Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2. Zoznam pracovníkov sa dá tlačiť iba v decembri. Na tlačovú zostavu potiahne program z Personalistiky iba tých zamestnancov, ktorí majú v decembri na Mzdových údajoch označené Riziková kategória – druhá.

Zamestnanci sú na uvedenej tlačovej zostave rozdelení na pracoviská podľa zadaného Strediska (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky – záložka Stredisko)Druhu práce (Personalistika – Pracovné pomery – Druh práce).

Na zostave nájdete aj potrebné údaje ako kód SK ISCO (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky – záložka Štatistika – políčko Zamestnanie – SK ISCO-08) a počet zamestnancov na danom pracovisku (počet všetkých zamestnancov s rovnakým druhom práce v pracovných pomeroch/z toho počet žien).

Tlačovú zostavu nájdete cez Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link