Menu

PN a OČR v OLYMPE

Jesenné obdobie je častokrát spájané s častým ochorením zamestnancov a ich členov rodiny. Okrem toho aj v súčasnosti sa môže u zamestnancov vyskytnúť PN z dôvodu karantény alebo mimoriadna OČR v súvislosti s COVID – 19. V nasledujúcich riadkoch Vám povieme, ako si poradíte so zadaním PN a OČR v OLYMPE.

Akékoľvek zadania na karte Evidencia neprítomnosti je potrebné robiť ešte pred tým, než budú generované mzdy. Ak by boli mzdy už spracované, bude potrebné mzdu konkrétneho zamestnanca vytvoriť nanovo. 

Evidovanie PN

PN evidujete v OLYMPE v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti, kde cez Pridaj doplníte Dátum od a ako Dôvod zvolíte Nemoc. Dátum do doplníte až keď zamestnanec prinesie ukončenie PN.

Ak je zamestnanec PN z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, je potrebné označiť pole PN podľa § 144a ods. 3 písm. a). Toto označenie spôsobí,  že sa zamestnancovi nebude krátiť dovolenka, ak by PN trvala dlhšie obdobie.

Ak má zamestnanec vystavenú PN z dôvodu karantény, označíte pole Karanténna PN.

Po zadaní v Personalistike a následnom vygenerovaní mzdy, program prenesie do mzdy za prvé 3 dni pracovnej neschopnosti zložku mzdy N01 náhrada príjmu počas PN 25 %, od 4. do 10. dňa PN zložku mzdy N02 náhrada príjmu počas PN 55 % a od 11. dňa PN zložku mzdy N03 nem. dávky – od 11. dňa 55 %. V prípade karanténnej PN sa do výplaty prenesie od 1. dňa PN zložka mzdy N03 nem. dávky – od 11.dňa 55 %, keďže Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 1. dňa tejto PN. 

Evidovanie OČR

OČR zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti. Cez tlačidlo Pridaj zadáte Dátum od kedy neprítomnosť trvá a vyberiete Dôvod neprítomnosti (OČR – krátkodobá alebo OČR – dlhodobá). Ak poznáte aj dátum ukončenia ošetrovania, vyplníte aj Dátum do.

Ak má zamestnanec neprítomnosť z dôvodu ošetrovania člena rodiny (napr. pri starostlivosti o choré dieťa), ako dôvod vyberiete OČR – krátkodobá. 

Po vygenerovaní mzdy program do výplaty prenesie na prvých 14 kal. dní OČR zložku mzdy N04-ošetrovanie člena rodiny 55 %. Ak ošetrovanie trvá dlhšie ako 14 dní, od 15. dňa pridá zložku mzdy N22 – ošetrovanie člena rodiny neplatené.

 

Pri evidovaní krátkodobej OČR je možné označiť voľbu „Pandemická OČR“. Ide o OČR, ktorá vznikla počas mimoriadnej situácie a je platená počas celej doby potreby ošetrovania. Pri evidencii vyberiete dôvod OČR – krátkodobá, zadáte dobu jej trvania a v pravej časti označíte pole „Pandemická OČR“.

Do vygenerovanej výplaty sa prenesie na celú dobu pandemickej OČR zložka mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 %.   

 

Ak ide o dlhodobú osobnú starostlivosť o člena rodiny v prirodzenom prostredí pacienta, ako dôvod vyberiete OČR – dlhodobá. Ak sa v starostlivosti striedajú viacerí rodinní príslušníci, pre účely sledovania 90 dní vylučiteľnej doby je potrebné vyplniť pole Poznámka.

Do výplaty sa prenesie zložkami mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % za prvých 90 dní starostlivosti a od 91. dňa zložkou mzdy N22 – ošetrovanie člena rodiny neplatené

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.             17.09.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link