Menu

Počet vyživovaných detí pre výpočet nároku na DB

Od 1. 7. 2022 sa daňový bonus počíta podľa nových pravidiel (ak vychádza lepšie ako podľa pravidiel platných do 30. 6. 2022). Nárok na daňový bonus (ďalej DB) má zamestnanec na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Výška daňového bonusu je v sume 70 eur do 15 rokov veku alebo 40 eur, ak má dieťa viac ako 15 rokov. Daňový bonus je možné uplatniť maximálne v sume určeného percentuálneho limitu základu dane podľa počtu vyživovaných detí. Aké deti sa považujú za vyživované pre určenie percentuálneho limitu základu dane?

Určenie počtu vyživovaných detí

Za vyživované dieťa sa podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov považuje nezaopatrené dieťa, ak ide o vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dieťa druhého z manželov.

Nárok na daňový bonus sa podľa § 52znn ods. 8 môže uplatniť mesačne maximálne v sume ustanoveného % základu dane daňovníka podľa počtu vyživovaných detí, takto:

Podľa informácie k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa zverejnenej na stránke Finančnej správy SR po vydaní verzie 22.50, sa do počtu vyživovaných detí započítavajú len deti daňovníka, na ktoré vzniká nárok na daňový bonus.

Na správny výpočet DB stačí do programu zadať obdobie na záložke Uplatňovanie daňového bonusu.

Nová záložka Ďalšie obdobia na účely DB mala pôvodne slúžiť na evidenciu období, v ktorých sa dieťa považuje za vyživované, ale zamestnanec si naň neuplatňuje DB (napr. z dôvodu, že sa na toto dieťa poskytuje dotácia na stravu). Z informácie FR SR však vyplýva, že takéto dieťa sa na účely výpočtu DB nezapočítava, preto nie je potrebná ani jeho evidencia v programe. Táto záložka je nadbytočná a v najbližšej verzii bude z programu odstránená.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         27.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty