Menu

Počiatočné stavy v účtovníctve

Prevzali ste účtovníctvo spracované v inom softvéri? Poďme si ukázať, ako otvoriť účtovné knihy v programe OMEGA.

1.     Otvorenie účtovných kníh k 1. dňu účtovného obdobia

V prípade, že prechádzame na program OMEGA na začiatku kalendárneho/hospodárskeho obdobia, počiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov môžeme zaevidovať voči účtu 701 pomocou Interného dokladu v období Otvorenie.  

Dostali sme nasledovné konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2019

  • V Evidencii účtovných dokladov zvolíme okruh ID a tlačidlom Pridaj si otvoríme nový formulár. Pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad zaevidujeme zostatok jednotlivých súvahových účtov voči účtu 701. Doklad uložíme do účtovného obdobia Otvorenie.

  • v záložke Ostatné údaje zapneme voľbu Doklad nezahrnúť do Saldokonta. Zapnutím voľby sa údaje načítajú do bezprostredne predchádzajúceho obdobia do Súvahy. Zároveň táto voľba zabezpečí, že doklad nevstúpi do saldokonta.

V prípade, že mala účtovná jednotka zostatky aj na účtoch v cudzej mene, je potrebné tieto zostatky zaevidovať zahraničným interným dokladom, pričom platí, že pre každú menu sa vytvorí samostatný interný doklad.

2.     Otvorenie účtovných kníh v priebehu účtovného obdobia

Ak prechádzame na program OMEGA v priebehu roka,  počiatočné stavy účtov zadávame priamo cez účtový rozvrh.

Prevzali sme účtovníctvo k  01.04.2021. Ako si najjednoduchšie do programu  zaevidujeme zostatky jednotlivých účtov?

  • Konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2020 si môžeme zaevidovať cez ID, ako pri zaevidovaní počiatočných stavov k 1. dňu účtovného obdobia.
  • Obrat za obdobie Január – Marec 2021 si zaevidujeme na jednotlivých účtoch cez menu Číselník – Účtový rozvrh. Do účtu vstúpime cez Oprav a v záložke Zostatky – Konečné zostatky zadáme zostatok na účte za obdobie Január – Marec 2021.

Ak sme dostali konečný zostatok účtu k 31.3.2021, do účtového rozvrhu uvedieme rozdiel medzi zostatkom k 31.3.2021 a hodnotou uvedenou v ID – počiatočný stav.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link