Menu

Počiatočné stavy v účtovníctve

Prevzali ste účtovníctvo spracované v inom softvéri? Poďme si ukázať, ako otvoriť účtovné knihy v programe OMEGA.

1.     Otvorenie účtovných kníh k 1. dňu účtovného obdobia

V prípade, že prechádzame na program OMEGA na začiatku kalendárneho/hospodárskeho obdobia, počiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov môžeme zaevidovať voči účtu 701 pomocou Interného dokladu v období Otvorenie.  

Dostali sme nasledovné konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2019

  • V Evidencii účtovných dokladov zvolíme okruh ID a tlačidlom Pridaj si otvoríme nový formulár. Pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad zaevidujeme zostatok jednotlivých súvahových účtov voči účtu 701. Doklad uložíme do účtovného obdobia Otvorenie.

  • v záložke Ostatné údaje zapneme voľbu Doklad nezahrnúť do Saldokonta. Zapnutím voľby sa údaje načítajú do bezprostredne predchádzajúceho obdobia do Súvahy. Zároveň táto voľba zabezpečí, že doklad nevstúpi do saldokonta.

V prípade, že mala účtovná jednotka zostatky aj na účtoch v cudzej mene, je potrebné tieto zostatky zaevidovať zahraničným interným dokladom, pričom platí, že pre každú menu sa vytvorí samostatný interný doklad.

2.     Otvorenie účtovných kníh v priebehu účtovného obdobia

Ak prechádzame na program OMEGA v priebehu roka,  počiatočné stavy účtov zadávame priamo cez účtový rozvrh.

Prevzali sme účtovníctvo k  01.04.2021. Ako si najjednoduchšie do programu  zaevidujeme zostatky jednotlivých účtov?

  • Konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2020 si môžeme zaevidovať cez ID, ako pri zaevidovaní počiatočných stavov k 1. dňu účtovného obdobia.
  • Obrat za obdobie Január – Marec 2021 si zaevidujeme na jednotlivých účtoch cez menu Číselník – Účtový rozvrh. Do účtu vstúpime cez Oprav a v záložke Zostatky – Konečné zostatky zadáme zostatok na účte za obdobie Január – Marec 2021.

Ak sme dostali konečný zostatok účtu k 31.3.2021, do účtového rozvrhu uvedieme rozdiel medzi zostatkom k 31.3.2021 a hodnotou uvedenou v ID – počiatočný stav.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty