Podklady pre príspevky

 

Obdobie týkajúce sa legislatívnych zmien kvôli korona kríze postupne opadáva a ustálili sa aj zmeny týkajúce sa Výkazov pre priznanie finančných príspevkov. Pre uľahčenie práce mzdára nájdete v OLYMPE aktualizované podklady pre Výkazy a taktiež novú funkčnosť.

Aktualizácia podkladov

Výkazy pre priznanie finančných príspevkov sa menili najmä z pohľad vizuálnej stránky. V rámci aktuálnej verzie 20.50 sme zapracovali aktualizácie, ktoré sa dotýkajú týchto dokumentov.

Nová funkčnosť

Pre uľahčenie podávania žiadostí pribudla možnosť filtrovať zamestnancov v pracovnom pomere k určitému dátumu. Filtrovanie je nastavené z dôvodu, že zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len za zamestnancov, ktorí sú ku dňu predloženia výkazu v pracovnom pomere.

Ak však máte zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe, je potrebné manuálne upraviť Zoznam zamestnancov v podklade Výkazoch pre priznanie finančných príspevkov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.7.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link