Menu

Podklady pre výpočet daňového bonusu

Do OLYMPu sme zapracovali nový dokument Podklady pre výpočet daňového bonusu  (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Daňový bonus – Podklady pre výpočet daňového bonusu).

Dokument slúži ako podklad na kontrolu výpočtu daňového bonusu od 1. 7. 2022.

Obsahuje údaje pre výpočet daňového bonusu a uplatnený daňový bonus za zvolený mesiac, pričom sa na dokumente zobrazia len tí zamestnanci, ktorí v danom mesiaci mali aspoň 1 dieťa, na ktoré si uplatňujú daňový bonus. Údaje na dokumente sa zobrazujú v súčte za všetky súbežné pracovné pomery zamestnanca.

Dokument je možné tlačiť až od obdobia júl 2022.

 

V stĺpci Počet detí sa uvedie počet detí, ktoré sú zaevidované na karte Rodinné údaje v Personalistike vo veku do 25 rokov (naposledy za mesiac, v ktorom dovŕšia 25 rokov) a zároveň mesiac, za ktorý sa dokument tlačí, spadá do zaevidovaného obdobia na záložke Uplatňovanie daňového bonusu.

Nárok na DB = nárok na daňový bonus podľa ustanovení od 1. 7. 2022 bez zohľadnenia percentuálneho limitu z čiastkového základu dane. Nárok na daňový bonus pre deti do 15 rokov je vo výške 70 eur a pre deti od 15 do 25 rokov je vo výške 40 eur.

V stĺpci Základ dane sa zobrazia zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Na Mzdovom liste je to riadok Čiastkový základ dane.

V ďalších dvoch stĺpcoch sa uvedie % podľa počtu detí spolu (1 dieťa = 20 %, 2 deti = 27 %, 3 deti = 34 %, 4 deti = 41 %, 5 detí = 48 %, 6 a viac = 55 % ) a % limit zo ZD = % * základ dane, zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta.

V období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 sa porovnáva výška daňového bonusu podľa legislatívy platnej do 30. 6. 2022 s výškou daňového bonusu podľa legislatívy platnej od 1. 7. 2022 a uplatní sa vyššia suma daňového bonusu. Uplatnená suma daňového bonusu za všetky deti vypočítaná v mzde zamestnanca sa uvedie v stĺpci Uplatnený DB.

Dokument je možné členiť na strediská označením príslušnej voľby na formulári pred tlačou.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           01.08.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty