Menu

Položkový rozpočet pre montáž viazaného krovu z reziva

Bežným typom nosnej konštrukcie zastrešenia pozemných stavieb, najmä rodinných domov, je viazaný krov z reziva.

Položky pre ocenenie nájdeme v cenníku 800-762 Tesárske konštrukcie v častiach 76233 Montáž viazaných konštrukcií krovov, 76234 Montáž debnenia a latovania striech a 76239 Spojovacie prostriedky krovov.

Na základe projektovej dokumentácie sa zvolia položky podľa pôdorysného tvaru strechy. Súčtom dĺžok jednotlivých prvkov krovu (napr. väznica, krokva, klieština, stĺpik) s prierezovou plochou v rozsahu vymedzenom montážnymi položkami určíme množstvá v bm.

V cenách nie sú započítané náklady na dodanie reziva, jeho dodávka sa oceňuje v špecifikácii. Množstvo stavebného reziva je potrebné prepočítať na m3 a pripočíta sa stratné vo výške 10 % (množstvo reziva so stratným býva aj vo výkaze reziva v PD).

Ďalej sa zapíšu položky pre montáž kontralát a latovania, ktorých množstvo sa opäť určuje ako súčet dĺžok v mb.

Alternatívne sa použijú položky pre montáž plného debnenia, prípadne odkvapov či štítových hrán podľa typu použitého materiálu, ak je to určené projektovou dokumentáciou. Ich množstvá sa udávajú v m2 z rozmeru konštrukcie podľa projektu. Z celkového množstva plošných konštrukcií sa odpočítajú neobložené plochy väčšie ako 0,5 m2. Berieme do úvahy, či ide o jednoduchú alebo zložitú strechu a tiež aj jej sklon. Ku všetkým použitým položkám sa zapisuje aj špecifikovaný materiál vrátane stratného 10 %.

Ako hovorí aj poznámka k súboru cien, v cenách nie sú započítané náklady na spojovacie prostriedky. Tie sa oceňujú položkou č. 762395000.S, množstvo sa určuje v m3 a je zhodné s množstvom reziva bez stratného.

Presun hmôt v rámci staveniska sa ocení položkami 998762102.S – 998762299.S

Ďalej v cenách nie sú započítané náklady na postavenie, udržovanie či odstránenie pomocného lešenia. V prípade jeho potreby sa oceňuje príslušnými položkami z cenníka 800 – 3 Lešenie, dočasné žeriavové dráhy.

Príklad pre ocenenie krovu sedlovej strechy obdĺžnikového pôdorysu so sklonom 30°, vrátane kontralát a latovania:
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty