Ponižovanie hodín pri neprítomnosti

Od verzie 20.80 je v programe OLYMP zapracované vylepšenie, ktoré umožňuje ponižovať základné zložky mzdy pri neprítomnostiach po hodinách.

Pri pridávaní neprítomnosti do výplaty (napr. návšteva lekára, sprievod s rodinným príslušníkom k lekárovi…) program automaticky zníži počet hodín na základnej zložke mzdy (mesačná mzda, hodinová mzda…). Ponižovanie je nastavené aj po hodinách a nielen po dňoch, resp. ½ dňoch.

Pre túto funkčnosť je potrebné zapnúť voľbu Zložky ponižovať po hod. (Nastavenia – Nastavenia).

Zamestnankyňa pracuje od pondelka do piatku po 8 hodín denne (pracovný úväzok 40 hodín týždenne, 5 dní v týždni). 13. 4. 2021 bola 2 hodiny na vyšetrení u lekára a 7. 4. 2021 bola 3,5 hodiny s dieťaťom v zdravotníckom zariadení.   

Základnú zložku mzdy (ZM_20 hodinová mzda) program automaticky poníži o 5,5 hodín neprítomností a prepočíta dni, hodiny a čiastku. Časový fond v mzde bude dodržaný.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                         11.05.2021      


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link