Menu

Posunutie odpočtu DPH do iného mesiaca pri prenose daňovej povinnosti

Dostala sa Vám do rúk faktúra s prenosom daňovej povinnosti? Chcete si uplatniť odpočet DPH v inom mesiaci? V programe OMEGA musíme zaevidovať dva samostatné doklady. Dôvodom je, že nám vzniká nie len nárok na odpočet DPH, ale aj daňová povinnosť odviesť DPH. Daňovú povinnosť voči štátu si nemôžeme posunúť.

Dňa 20. 03. 2021 slovenský platiteľ DPH dostal od partnera ABC, a.s. tiež platiteľa DPH faktúru s prenosom daňovej povinnosti na sumu 1 255 eur s dátumom vzniku daňovej povinnosti 20. 03.2021. Spoločnosť sa rozhodla odpočítať si DPH z faktúry až v mesiaci máj.

1. Zaúčtovanie došlej faktúry – odvod DPH v marci

a) V okruhu DF zaúčtujeme faktúru pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69. Dátum DVDP vyplníme podľa faktúry 20. 03.2021. Vymažeme účtovné zápisy o odpočte DPH (riadky č. 5, 6 s typmi súm B, 21B) a doplníme protiúčet k účtu 343, aby sa neporušila podvojnosť účtovania. Môžeme použiť napríklad samostatnú analytiku účtu 379 ako v našom prípade.

b) V záložke Evidencia DPH na faktúre nastavíme dátum DUD na marec. Tento dátum nemeníme, nakoľko sme povinný odviesť DPH v mesiaci marec.

2. Zaúčtovanie interného dokladu – odpočet DPH v máji

a) Cez samostatný interný doklad si zaúčtujeme iba odpočet DPH z faktúry. Zaúčtovanie si zadáme ručne.

Pri uzávierke DPH za mesiac máj sa nám vytvorí samostaný interný doklad, kde sa preúčtuje neuplatnená DPH z účtu 343.620 na účet 343.020.

b) V záložke Evidencia DPH na internom doklade nastavíme DUD na máj a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

Takto zaevidovaný interný doklad nám zabezpečí, že odpočet DPH sa uplatní na základe dátumu DUD, teda v DP DPH a KV DPH bude zahrnutý v mesiaci máj.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link