Menu

Posunutie odpočtu DPH do iného mesiaca pri prenose daňovej povinnosti

Dostala sa Vám do rúk faktúra s prenosom daňovej povinnosti? Chcete si uplatniť odpočet DPH v inom mesiaci? V programe OMEGA musíme zaevidovať dva samostatné doklady. Dôvodom je, že nám vzniká nie len nárok na odpočet DPH, ale aj daňová povinnosť odviesť DPH. Daňovú povinnosť voči štátu si nemôžeme posunúť.

Dňa 20. 03. 2021 slovenský platiteľ DPH dostal od partnera ABC, a.s. tiež platiteľa DPH faktúru s prenosom daňovej povinnosti na sumu 1 255 eur s dátumom vzniku daňovej povinnosti 20. 03.2021. Spoločnosť sa rozhodla odpočítať si DPH z faktúry až v mesiaci máj.

1. Zaúčtovanie došlej faktúry – odvod DPH v marci

a) V okruhu DF zaúčtujeme faktúru pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69. Dátum DVDP vyplníme podľa faktúry 20. 03.2021. Vymažeme účtovné zápisy o odpočte DPH (riadky č. 5, 6 s typmi súm B, 21B) a doplníme protiúčet k účtu 343, aby sa neporušila podvojnosť účtovania. Môžeme použiť napríklad samostatnú analytiku účtu 379 ako v našom prípade.

b) V záložke Evidencia DPH na faktúre nastavíme dátum DUD na marec. Tento dátum nemeníme, nakoľko sme povinný odviesť DPH v mesiaci marec.

2. Zaúčtovanie interného dokladu – odpočet DPH v máji

a) Cez samostatný interný doklad si zaúčtujeme iba odpočet DPH z faktúry. Zaúčtovanie si zadáme ručne.

Pri uzávierke DPH za mesiac máj sa nám vytvorí samostaný interný doklad, kde sa preúčtuje neuplatnená DPH z účtu 343.620 na účet 343.020.

b) V záložke Evidencia DPH na internom doklade nastavíme DUD na máj a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

Takto zaevidovaný interný doklad nám zabezpečí, že odpočet DPH sa uplatní na základe dátumu DUD, teda v DP DPH a KV DPH bude zahrnutý v mesiaci máj.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty