Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na ND

Od verzie 20.41 máte možnosť vytlačiť Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Pôvodne tento dokument program vypĺňal iba ak boli vo výplate zadané zložky mzdy:

  • N03 – nem. dávky – od 11. dňa,
  • N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % alebo
  • N05 – materské a pracovný pomer trval viac ako 90 dní.

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa menej ako 90 dní. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na zaslanie pravdepodobného vymeriavacieho základu. Ako vyplniť na Potvrdení na účely uplatnenia ND Riadok 7 – Vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné?

 

Cez Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa si Potvrdenie na účely uplatnenia ND zobrazíte na obrazovku. V hornej časti obrazovky zvolíte Export. Vyberiete Formát Word(DOC) a Cieľ Aplikácia. Následne kliknete na riadok 7 Vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné a zadáte čiastku. Rovnako postupujete, ak potrebujete vyplniť Riadok 2 – Zamestnanec naposledy pracoval.

 Zamestnávateľ je povinný Potvrdenie na účely uplatnenia nemocenskej dávky zaslať Sociálnej poisťovni iba v prípade, že ho Sociálna poisťovňa vyzve.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.08.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link