Menu

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2022 a uplatnený daňový bonus

Začiatok roka je obdobím, kedy zamestnávatelia hromadne vystavujú zamestnancom Potvrdenia o zdaniteľnej mzde za predchádzajúci rok. Finančné riaditeľstvo SR určilo v decembri za zdaňovacie obdobie roku 2022 nový vzor tlačiva – Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Tlačivo sme aktualizovali do verzie Olymp 23.00.

Dali ste zamestnancovi správny vzor tlačiva?

Finančná správa informuje, že použitie prvých dvoch vzorov tlačív Potvrdenia o zdaniteľnej mzde vydaných za rok 2022, t.j. vzor „POT39_5v22“ a vzor „POT39_5v22júl-december“ akceptuje, ak boli zamestnávateľom vystavené pre zamestnanca, ktorý si po 30.6.2022 neuplatnil daňový bonus za mesiace júl až december 2022.

Ak si zamestnanec u svojho zamestnávateľa uplatnil daňový bonus aspoň za jeden z mesiacov júl až december 2022, potom zamestnávateľ tomuto zamestnancovi za zdaňovacie obdobie 2022 vystaví potvrdenie na novom  vzore tlačiva „POT39_5v22/daňový bonus“.

Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2022 nájdete cez Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa.

Potvrdenie sa aktualizovalo v časti 13, kde pribudol nový riadok Suma daňového bonusu za všetky vyživované deti v mesiacoch júl – december.

Zamestnanec si uplatňuje celý rok 2022 daňový bonus na 3 deti vo veku 5, 8 a 18 rokov. V mesiaci október 2022 zamestnanec čerpal 12 dní OČR a jeho čiastkový základ dane bol vo výške 444,57 eur. Z tohto dôvodu si nemohol uplatniť daňový bonus na 3 deti v plnej výške 180 eur. Ako sa zobrazia údaje o daňovom bonuse v jeho Potvrdení o zdaniteľnej mzde?

Podrobnejšie informácie o RZD, daňové tlačivá, termíny, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa nájdete v pripravovanom e-booku Ročné zúčtovanie dane za rok 2022.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                   16.1.2023

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty