Menu

Použitie novej odpisovej skupiny ,,0″ už od roku 2019

Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2019 v § 26 ods. 1 ZDP a v Prílohe č. 1 ZDP  zaviedlo zvýhodnené odpisovanie elektromobilov a hybridných automobilov. Zaviedla sa nová odpisová skupina „0“ s dobou odpisovania 2 roky.

V odpisovej skupine „0“ je možné odpisovať osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II. v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedenú jednu zo skratiek:

  • BEV – vozidlo len s elektrickým pohonom napájaným na elektrický pohon.
  • PHEV – vozidlo na akýkoľvek druh paliva alebo zdroj energie, ktoré navyše ako pohon používa aj na batériu, ktorá môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie.

V OMEGE je odpisová skupina „0“ v ponuke vo verzii 23.00 a vyššej. Zmenu odpisovej skupiny je potrebné na príslušných kartách urobiť ručne.

 

Prvýkrát sa zvýhodnené daňové odpisovanie použije pri podaní DP PO po 31.12.2019, tzn. v zdaňovacom období kalendárneho roka 2019.

Zohľadňuje sa aj posun lehoty na podanie DPPO. . Z toho vyplýva, že odpisovú skupinu „0“ môžeme použiť pri posune lehoty na podanie DP PO:

  • o 3 mesiace: už so zdaňovacím obdobím 8/2018 – 7/2019, ak DP PO podáme v 1/2020,
  • o 6 mesiacov: už so zdaňovacím obdobím 5/2018 – 4/2019, ak DP PO podáme v 1/2020.

Zvýhodnené odpisovanie je možné uplatniť aj pri nedoodpisovanom elektromobile zaradenom pred rokom 2019. Za predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa uplatnené odpisy spätne neupravujú.

Príklad 1: odpisový plán elektromobilu zaradeného do 0. odpisovej skupiny

Elektromobil zaradený 2.5.2019,  VC: 36 852,65 €. Zmena odpisovej skupiny pred vykonaním daňovej uzávierky dlhodobého majetku za rok 2019.

Pri preradení nedoodpisovaných elektromobilov z 1. OS do 0. OS sa odpisový plán prepočíta ako podiel vstupnej ceny a určenej doby odpisovania 2 roky, pričom:

  • výška daňových odpisov predchádzajúcich zdaňovacích období zostáva nezmenená,
  • vo vstupnej cene zostávajú zohľadnené všetky jej zmeny (technické zhodnotenie, zníženie, zvýšenie, atď.).

Príklad 2: prepočet odpisového plánu elektromobilu preradeného z 1. do 0. odpisovej skupiny

Elektromobil zaradený 1.1.2018, do 1. OS, VC: 36 852,65 €. V roku 2019 majetok preradený do 0. OS.

Ak meníme na karte odpisovú skupinu, kde Typ účtovného odpisu je ÚO = DO, a máme uzavreté celé účtovné obdobie, treba zrušiť aj uzávierku účtovných odpisov a to minimálne za posledný mesiac. Automaticky sa prepočítajú aj účtovné odpisy podľa zmenených daňových odpisov.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link