Menu

Použitie novej odpisovej skupiny ,,0″ už od roku 2019

Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2019 v § 26 ods. 1 ZDP a v Prílohe č. 1 ZDP  zaviedlo zvýhodnené odpisovanie elektromobilov a hybridných automobilov. Zaviedla sa nová odpisová skupina „0“ s dobou odpisovania 2 roky.

V odpisovej skupine „0“ je možné odpisovať osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II. v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedenú jednu zo skratiek:

  • BEV – vozidlo len s elektrickým pohonom napájaným na elektrický pohon.
  • PHEV – vozidlo na akýkoľvek druh paliva alebo zdroj energie, ktoré navyše ako pohon používa aj na batériu, ktorá môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie.

V OMEGE je odpisová skupina „0“ v ponuke vo verzii 23.00 a vyššej. Zmenu odpisovej skupiny je potrebné na príslušných kartách urobiť ručne.

 

Prvýkrát sa zvýhodnené daňové odpisovanie použije pri podaní DP PO po 31.12.2019, tzn. v zdaňovacom období kalendárneho roka 2019.

Zohľadňuje sa aj posun lehoty na podanie DPPO. . Z toho vyplýva, že odpisovú skupinu „0“ môžeme použiť pri posune lehoty na podanie DP PO:

  • o 3 mesiace: už so zdaňovacím obdobím 8/2018 – 7/2019, ak DP PO podáme v 1/2020,
  • o 6 mesiacov: už so zdaňovacím obdobím 5/2018 – 4/2019, ak DP PO podáme v 1/2020.

Zvýhodnené odpisovanie je možné uplatniť aj pri nedoodpisovanom elektromobile zaradenom pred rokom 2019. Za predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa uplatnené odpisy spätne neupravujú.

Príklad 1: odpisový plán elektromobilu zaradeného do 0. odpisovej skupiny

Elektromobil zaradený 2.5.2019,  VC: 36 852,65 €. Zmena odpisovej skupiny pred vykonaním daňovej uzávierky dlhodobého majetku za rok 2019.

Pri preradení nedoodpisovaných elektromobilov z 1. OS do 0. OS sa odpisový plán prepočíta ako podiel vstupnej ceny a určenej doby odpisovania 2 roky, pričom:

  • výška daňových odpisov predchádzajúcich zdaňovacích období zostáva nezmenená,
  • vo vstupnej cene zostávajú zohľadnené všetky jej zmeny (technické zhodnotenie, zníženie, zvýšenie, atď.).

Príklad 2: prepočet odpisového plánu elektromobilu preradeného z 1. do 0. odpisovej skupiny

Elektromobil zaradený 1.1.2018, do 1. OS, VC: 36 852,65 €. V roku 2019 majetok preradený do 0. OS.

Ak meníme na karte odpisovú skupinu, kde Typ účtovného odpisu je ÚO = DO, a máme uzavreté celé účtovné obdobie, treba zrušiť aj uzávierku účtovných odpisov a to minimálne za posledný mesiac. Automaticky sa prepočítajú aj účtovné odpisy podľa zmenených daňových odpisov.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty