Menu

Práca z domu

Vývoj spoločenskej situácie nás všetkých vedie k tomu správať sa zodpovedne. S programom OMEGA môžeme pracovať aj mimo svojho pracoviska, a to 2 spôsobmi:

Off-line práca

– s databázou pracujeme sami a nie sme priamo prepojení s kolegami (v reálnom čase nevidíme zmeny, ktoré vykonajú kolegovia v databáze).

Prenos dát prostredníctvom archívu databázy

Údaje prenášame medzi počítačmi formou záloh. Postupujeme nasledovne:

  1. Archiváciu databázy urobíme na počítači v práci cez menu Firma – Archivuj. Cestu na uloženie archívu môžeme zmeniť a archív uložíme napr. na USB kľúč.

2. Na počítači v práci licenciu uvoľníme cez menu Omega – Licencia – Uvoľnenie licencie.

3. Na počítači doma si nainštalujeme OMEGU zo stránky kros.sk. Po spustení OMEGY licenciu aktivujeme zadaním licenčného čísla, ktoré nájdeme v Zóne pre klienta.

4. Obnovu dát z archívu spravíme cez menu Firma – Obnov dáta z archívu. Postup na odarchivovanie nájdete tu.

Prenos dát prostredníctvom exportov a importov

Keď skončíme s prácou doma a niektoré zaúčtované doklady chceme preniesť naspäť do počítača v práci, na prenos údajov nám slúži  Export/Import z inej Omegy. Táto funkcia zabezpečuje prenos len časti údajov, nie celej databázy.

On-line práca

– súčasne pracujeme viacerí s jednou databázou a v reálnom čase vidíme zmeny, ktoré vykonali kolegovia.

Práca cez vzdialený prístup – TeamViewer

TeamViewer je program, pomocou ktorého máme možnosť ovládať počítač na diaľku bez fyzickej prítomnosti. Program je možné stiahnuť aj zadarmo pre nekomerčné použitie. Aplikáciu TeamViewer spustíme na počítači v práci a odpíšeme si údaj Vaše ID a heslo. Doma do aplikácie zadáme Vaše ID a heslo, na základe ktorého sa pripojíme k počítaču v práci.

Práca cez vzdialenú plochu – Terminál Server

Tento spôsob je vhodný pre firmy, ktoré majú zabezpečený Terminál Server. Databáza je uložená na Termnál Serveri, ku ktorému sa užívatelia pripájajú pomocou RDP ikony vzdialenej plochy. Používa sa vo vzdialených pracoviskách, napr. pobočky, predajne, ale aj pri práci z domu. V postupe Sieťové riešenia programu OMEGA nájdete bližšie informácie.

Práca v cloude

Mať OMEGU v Cloude znamená mať prístup k programu kedykoľvek a kdekoľvek. Pomocou ikony RDP vzdialená plocha sa prihlásite na náš Cloude, kde máte nainštalovanú svoju OMEGU a uložené svoje databázy. U seba nemusíte nič inštalovať, stačí vám dobré internetové pripojenie. Ideálne pre vzdialené pracoviská – pobočky, obchodných cestujúcich, či jednoducho pri práci z domu. Prečítajte si viac ako začať používať OMEGU v Cloude.

KROS
Copy link