Menu

Prechod Fakturácie do nového roka

Prechod Fakturácie do nového roka

Potrebujete v novom roku vidieť minuloročné faktúry či dodacie listy vystavené v module Fakturácia? Preneste si ich zo starého roka. Tu sú možnosti ako na to:

V roku 2022

Na doklade, ktorý chceme preniesť do databázy 2023, si zapneme voľbu Preniesť doklad do ďalšieho roka. Nájdeme ju priamo na doklade v záložke Nastavenie.

Ak máme takýchto dokladov viac, označíme si ich a voľbu prechodu zapneme hromadne pomocou funkcie Nastav prechod pre označené doklady, ktorá sa nachádza v záložke Hromadné zmeny.  

Následne spustíme opakovaný prechod do roku 2023 cez menu Firma – Prechod do ďalšieho roka. V sprievodcovi opakovaným prechodom označíme Fakturáciu a dokončíme prechod.

Tým zabezpečíme, že všetky doklady z Fakturácie, ktoré sme si označili v predchádzajúcom kroku, sa prenesú do databázy 2023.

V roku 2023

Ak už prechod nechceme opakovať, doklady môžeme preniesť aj v súčasnom roku cez funkciu Preniesť doklad z minulého roku.

Aby sa nám tieto doklad preniesli do nového roka, je potrebné mať v menu Omega – Pripojené firmy, pripojené staré databázy predchádzajúcich rokov.


Danú voľbu využijeme, ak napr. potrebujeme uhradiť faktúru z minulého roka cez e-kasu, t. j. počet prenášaných dokladov je malý a nemusíme opakovať prechod do nového roka.

Nevyrovnané doklady v evidencii účtovných dokladov sa prenesú do nasledujúceho roka automaticky.

 

Omylom prenesené doklady

Ak sa nám omylom preniesli faktúry z Fakturácie z roku 2022 do roku 2023, v databáze 2023 si najskôr odznačíme všetky doklady.  Následne si označíme faktúry, ktoré chceme vymazať a zvolíme funkciu Vymaž označené.

Aby sa nám faktúry pri opakovanom prechode znova nepreniesli, v databáze 2022 si faktúry označíme a potvrdíme možnosť Zruš prechod pre označené doklady.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty