Prechod Fakturácie do nového roka

Prechod Fakturácie do nového roka

Potrebujete v novom roku vidieť minuloročné faktúry či dodacie listy vystavené v module Fakturácia? Preneste si ich zo starého roka. Tu sú možnosti ako na to:

V roku 2020

Na doklade, ktorý chceme preniesť do databázy 2021, si zapneme voľbu Preniesť doklad do ďalšieho roka. Nájdeme ju priamo na doklade v záložke Nastavenie.

Ak máme takýchto dokladov viac, označíme si ich a voľbu prechodu zapneme hromadne pomocou funkcie Nastav prechod pre označené doklady, ktorá sa nachádza v záložke Hromadné zmeny.  

Následne spustíme opakovaný prechod do roku 2021 cez menu Firma – Prechod do ďalšieho roka. V sprievodcovi opakovaným prechodom označíme Fakturáciu a dokončíme prechod.

Tým zabezpečíme, že všetky doklady z Fakturácie, ktoré sme si označili v predchádzajúcom kroku, sa prenesú do databázy 2021.

V roku 2021

Ak už prechod nechceme opakovať, doklady môžeme preniesť aj v súčasnom roku cez funkciu Preniesť doklad z minulého roku.

Aby sa nám tieto doklad preniesli do nového roka, je potrebné mať v menu Omega – Pripojené firmy, pripojené staré databázy predchádzajúcich rokov.


Danú voľbu využijeme, ak napr. potrebujeme uhradiť faktúru z minulého roka cez e-kasu, t. j. počet prenášaných dokladov je malý a nemusíme opakovať prechod do nového roka.

Nevyrovnané doklady v evidencii účtovných dokladov sa prenesú do nasledujúceho roka automaticky.

Omylom prenesené doklady

Ak sa nám omylom preniesli faktúry z Fakturácie z roku 2020 do roku 2021, v databáze 2021 si najskôr odznačíme všetky doklady.  Následne si označíme faktúry, ktoré chceme vymazať a zvolíme funkciu Vymaž označené.

Aby sa nám faktúry pri opakovanom prechode znova nepreniesli, v databáze 2020 si faktúry označíme a potvrdíme možnosť Zruš prechod pre označené doklady.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link