Predaj použitého tovaru podľa § 66 zákona o DPH

Ak uplatňujete pri kúpe a následnom predaji použitého tovaru Osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH, pripravili sme pre Vás postup ako správne vystaviť faktúru. Podľa tejto osobitnej úpravy je základom dane kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň (§ 66 ods. 3). Ide o kúpu použitého tovaru a následný predaj, pričom na faktúre sa nesmie uviesť samostatne suma dane (§ 66 ods. 10).

 

Kúpili sme tovar za 2 000 eur s DPH a predali sme ho za 3 200 eur s DPH. Ako budeme postupovať pri vystavovaní faktúry?

Postupovať budeme v zmysle § 66 zákona o DPH. Základ dane vypočítame: 3 200 – 2 000 = 1 200,  z toho základ dane 1 000 eur a 20 % DPH 200 eur.

Vystavenie dokladu cez Fakturáciu 

Pre správne vyhotovenie faktúry bez vyčíslenia DPH uvedieme celú hodnotu predajnej ceny v Neobsahuje DPH.

 

Do záverečného textu faktúry sa uvedie povinná slovná formulácia: Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar (§ 74 ods. 1 písm. n) zákona o DPH).

Zaúčtovanie faktúry

 Faktúru zaúčtujeme v okruhu OF – odoslané faktúry, pričom ručne upravíme účtovnú časť nasledovne:

V KV DPH sa uvedie len hodnota základu dane, v časti Suma DPH bude nula:

 

Pre kúpu a predaj takéhoto tovaru odporúčame si vytvoriť samostatný analytický účet, keďže podľa zákona o DPH potrebujeme viesť osobitné záznamy kúpnych a predajných cien.

Účtovný zápis môžete rozdeliť do dvoch dokladov. Vystavenú faktúru zaúčtujete v predajnej cene bez DPH a daň z marže odvediete pomocou interného dokladu. Nakoľko interný doklad bude vstupovať do kontrolného výkazu, do čísla dokladu KV DPH uvediete číslo odoslanej faktúry.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link