Menu

Predaj použitého tovaru podľa § 66 zákona o DPH

Ak uplatňujete pri kúpe a následnom predaji použitého tovaru Osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH, pripravili sme pre Vás postup ako správne vystaviť faktúru. Podľa tejto osobitnej úpravy je základom dane kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň (§ 66 ods. 3). Ide o kúpu použitého tovaru a následný predaj, pričom na faktúre sa nesmie uviesť samostatne suma dane (§ 66 ods. 10).

 

Kúpili sme tovar za 2 000 eur s DPH a predali sme ho za 3 200 eur s DPH. Ako budeme postupovať pri vystavovaní faktúry?

Postupovať budeme v zmysle § 66 zákona o DPH. Základ dane vypočítame: 3 200 – 2 000 = 1 200,  z toho základ dane 1 000 eur a 20 % DPH 200 eur.

Vystavenie dokladu cez Fakturáciu 

Pre správne vyhotovenie faktúry bez vyčíslenia DPH uvedieme celú hodnotu predajnej ceny v Neobsahuje DPH.

 

Do záverečného textu faktúry sa uvedie povinná slovná formulácia: Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar (§ 74 ods. 1 písm. n) zákona o DPH).

Zaúčtovanie faktúry

 Faktúru zaúčtujeme v okruhu OF – odoslané faktúry, pričom ručne upravíme účtovnú časť nasledovne:

V KV DPH sa uvedie len hodnota základu dane, v časti Suma DPH bude nula:

 

Pre kúpu a predaj takéhoto tovaru odporúčame si vytvoriť samostatný analytický účet, keďže podľa zákona o DPH potrebujeme viesť osobitné záznamy kúpnych a predajných cien.

Účtovný zápis môžete rozdeliť do dvoch dokladov. Vystavenú faktúru zaúčtujete v predajnej cene bez DPH a daň z marže odvediete pomocou interného dokladu. Nakoľko interný doklad bude vstupovať do kontrolného výkazu, do čísla dokladu KV DPH uvediete číslo odoslanej faktúry.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link