Menu

Tuzemské poskytnuté preddavky a dobropis

V praxi sa môžeme stretnúť s tým, že firma zaplatí preddavok, avšak k realizácii dodávky nedôjde, príp. dôjde v nižšej čiastke, na akú bola zaplatená záloha.

Zaplatená záloha a čiastočne uskutočnená dodávka

Pre poskytnuté preddavky a následne došlý dobropis používame automatické účtovania:

  • 25 DPF – Nový doklad – na zaúčtovanie tuzemskej došlej preddavkovej faktúry.
  • 24 DF – S prijatým preddavkom – slúži na účtovanie DF za tovar/službu, na ktorú bol poskytnutý preddavok.
  • 26 DF – S vyfaktur. preddavkom – zaúčtujeme DF za tovar/službu, na ktorú bol poskytnutý preddavok.
  • 29 DD – Zníženie ceny § 53 ods.1 (dobropis) – slúži na účtovanie DD, ak nebol dodaný tovar/služba v rovnakej hodnote, v akej bola poskytnutá záloha.

Slovenský platiteľ DPH obdržal zálohovú faktúru v hodnote 2 800 eur, ktorú zaplatil cez bankový účet. Následne obdržal faktúru k prijatej platbe na rovnakú sumu. Nasledujúci mesiac došlo k dodaniu, avšak iba v čiastke 2 400 eur s DPH. Na zvyšnú čiastku obdržal dobropis. Ako postupovať pri účtovaní?

1. Zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry

Došlú preddavkovú faktúru zaevidujeme v okruhu DPF pomocou automatického účtovania 25 – DPF Nový doklad.

 2. Úhrada zálohy z bankového účtu

Následne uhradíme došlú preddavkovú faktúru pomocou automatického účtovania 2 – PD/BV Úhrada DF, OD.

3. Zaevidovanie faktúry k prijatej platbe

Faktúru zaúčtujeme v okruhu DF – Došlé faktúry pomocou automatického účtovania 24 – DF s prijatým preddavkom. Na faktúre k prijatej platbe neúčtujeme nákladový (obstarávací) účet, keďže nedošlo k dodávke tovaru/poskytnutí služby. Ten používame pri konečnej vyúčtovacej faktúre. Faktúra k prijatej platbe bude uvedená v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty a kontrolnom výkaze.

Pre lepšiu prehľadnosť odporúčame evidovať poskytnuté preddavky na 2 rôznych analytických účtoch kvôli prípadným rozdielom v saldokonte a prechodom medzi rokmi.

4. Konečná vyúčtovacia faktúra

 Konečnú vyúčtovaciu faktúru zaevidujeme v okruhu DF – Došlé faktúry s využitím automatického účtovania 26 – DF s vyfakturovaným preddavkom.

Keďže preddavok bol vyšší ako konečná vyúčtovacia faktúra, rozdiel sa prejaví v dobropise. DPH z faktúry bola odpočítaná na faktúre k prijatej platbe.

Ak je preddavok vyšší ako hodnota konečnej vyúčtovacej faktúry, je možné urobiť odpočet preddavku maximálne do výšky faktúry. Na zvyšnú časť je potrebné vystaviť dobropis.

5. Zaevidovanie došlého dobropisu

Keďže došlo k plneniu dodávky/služby v nižšej hodnote, na aký bol poskytnutý preddavok, rozdiel zaúčtujeme cez okruh DD – Došlé dobropis s použitím automatického účtovanie 29 DD – Zníženie  ceny § 53 ods.1 (dobropis).

Došlý dobropis zaúčtujeme v čiastke rozdielu preddavku a konečnej vyúčtovacej faktúry. Dobropis je potrebné z pohľadu saldokonta previazať s faktúrou k prijatej platbe.

Pri ukladaní dokladu sa zobrazí hláška, ktorú potvrdíme voľbou NIE.

Účtovanie vyzerá nasledovne:

Zaplatený preddavok, ak vôbec nedošlo k plneniu

 

  • 25 DPF – Nový doklad – na zaúčtovanie tuzemskej došlej preddavkovej faktúry.
  • 24 DF – S prijatým preddavkom – slúži na účtovanie DF za tovar/službu, na ktorú bol poskytnutý preddavok.
  • 29 DD – Zníženie ceny § 53 ods.1 (dobropis) – slúži na účtovanie DD, ak nebol dodaný tovar/služba, na ktorý bola poskytnutá záloha.

 

1. Zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry

Došlú preddavkovú faktúru zaevidujeme v okruhu DPF pomocou automatického účtovania 25 – DPF Nový doklad.

 

2. Úhrada zálohy z bankového účtu

Následne uhradíme došlú preddavkovú faktúru pomocou automatického účtovania 2 – PD/BV Úhrada DF, OD.

3. Zaevidovanie faktúry k prijatej platbe

Na faktúre k prijatej platbe neúčtujeme nákladový (obstarávací) účet. Ten používame pri konečnej vyúčtovacej faktúre. Faktúra k prijatej platbe bude uvedená v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty a kontrolnom výkaze.

4. Zaevidovanie došlého dobropisu

Nakoľko nedošlo k dodaniu, firma obdržala dobropis. Tento doklad zaevidujeme cez okruh DD – Došlý dobropis. Pre účtovanie použijeme automatické účtovanie 29 DD – Zníženie  ceny § 53 ods.1 (dobropis). Namiesto nákladového (obstarávacieho) účtu použijeme preddavkový účet z faktúry k prijatej platbe.

Došlý dobropis je potrebné z pohľadu saldokonta previazať s faktúrou k prijatej platbe.

Pri ukladaní dokladu sa zobrazí hláška, ktorú potvrdíme voľbou NIE.

Účtovanie vyzerá nasledovne:

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty