Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom hlavný pracovný pomer na dobu určitú od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020. Zamestnávateľ sa dohol so zamestnancom na predĺžení tohto pracovného pomeru opäť na dobu určitú do 30. 09. 2021.

Ako v OLYMPE predĺžiť takto uzatvorený pracovný pomer?

V Personalistike na karte Pracovné pomery cez Pridaj zvolíte Zmena zmluvy, následne do poľa Dátum vzniku zadáte 01. 10. 2020. Program automaticky zobrazí údaje z pôvodného pracovného pomeru. Stačí už iba upraviť, to čo sa oproti pôvodnému pracovnému pomeru zmení, v našom prípade do poľa Na dobu určitú do zadáte dátum 30. 09. 2021. Program tento dátum automaticky prenesie na záložku Ukončenie.

Po uložení zmeny pracovnej zmluvy, program zobrazí hlášku na Kontrolu zadaných údajov, túto potvrdíte cez Áno, na základe čoho program posunie dátum ukončenia v pôvodnej pracovnej zmluve na dátum ukončenia zadaný v pridanej zmene pracovnej zmluvy.

V prípade, že označíte voľbu Automaticky posunúť aj dátum ukončenia zdrav. poist., program nový dátum doby určitej do 30. 09. 2021 zaeviduje aj na karte Zdravotné poistenie.

Zmenu pracovnej zmluvy si môžete vytlačiť cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Ak by bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a zamestnávateľ sa rozhodne predĺžiť pracovný pomer na dobu neurčitú, stačí pri Zmene pracovnej zmluvy v poli Uzatvorenie na dobu označiť prepínač neurčitú. Potom už môžete postupovať, ako pri predĺžení pracovného pomeru na dobu určitú.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link