Menu

Predĺženie pracovného pomeru

Zamestnanec je zamestnaný na hlavný pracovný pomer, ktorý je uzatvorený na dobu určitú do 31. 12. 2020. Zamestnávateľ má záujem predĺžiť pracovný pomer so zamestnancom na ďalší rok. Ako bude postupovať?

Pracovný pomer na dobu určitú sa môže dohodnúť najdlhšie na dva roky a predĺžiť ho alebo opätovne dohodnúť je možné v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 platia pre predĺženie pracovného pomeru mimoriadne pravidlá upravené v § 250o Zákonníka práce.

Ak sa od vzniku pracovného pomeru čokoľvek zmení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu pracovnej zmluvy. V programe OLYMP v Personalistike na karte Pracovné pomery cez Pridaj zvolíte Zmenu zmluvy. Následne do poľa Dátum vzniku zadáte dátum vzniku zmeny. Program automaticky zobrazí údaje z pôvodného pracovného pomeru, aby ste ich nemuseli vyhľadávať. Prepíšete len tie polia, ktoré sa menia oproti pôvodnej pracovnej zmluve. V našom prípade označíte, že sa predlžuje pracovný pomer na dobu určitú. Ak by sa pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú menil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, označíte voľbu Uzatvorenie na dobu neurčitú.

Po potvrdení zmeny pracovnej zmluvy sa zobrazí hláška na kontrolu zadaných údajov:

 

Po potvrdení Áno program posunie dátum ukončenia v pôvodnej pracovnej zmluve na dátum ukončenia zadaný v pridanej zmene pracovnej zmluvy. Ak ste mali zadaný aj dátum ukončenia v zdravotnej poisťovni v Personalistike na karte Zdravotné poistenie, zobrazí sa voľba „Automaticky posunúť aj dátum ukončenia zdrav. poist.“ Označením tejto voľby program pridá aj nový dátum ukončenia na karte Zdravotné poistenie.

Pri predĺžení pracovného pomeru na dobu neurčitú sa pridá Zmena pracovnej zmluvy bez vyplneného dátumu ukončenia, vymaže sa dátum ukončenia aj v pôvodnej pracovnej zmluve a dátum ukončenia zdravotnej poisťovne, ak bola zdravotná poisťovňa ukončená v Personalistike na karte Zdravotné poistenie.

 

Zmenu pracovnej zmluvy si môžete vytlačiť cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          13.1.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty