Predĺženie pracovného pomeru

Zamestnanec je zamestnaný na hlavný pracovný pomer na dobu určitú do 31. 12. 2018. Zamestnávateľ  sa s ním dohodol, že bude pracovať aj po uplynutí tejto doby. Ako predĺžite pracovný pomer ?

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

 

Ak sa od vzniku pracovného pomeru čokoľvek zmení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu zmluvy. Vďaka zmene pracovnej zmluvy, nič neoznamujete inštitúciám.

Zadáte dátum vzniku zmeny. Program na mzdy a personalistiku OLYMP zobrazí informácie dohodnuté v pôvodnej pracovnej zmluve, aby ste ich nemuseli prácne vyhľadávať. Vy prepíšete len tie polia, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve. V našom prípade označíte, že sa predlžuje pracovný pomer na ďalšiu dobu určitú, resp. na dobu neurčitú.

Po potvrdení zmeny pracovnej zmluvy sa zobrazí hláška :

Po stlačení Áno sa pridá Zmena pracovnej zmluvy bez vyplneného dátumu ukončenia, a vymaže sa aj dátum ukončenia zdravotnej poisťovne, keďže ide o predĺženie na dobu neurčitú.

Dokument Dohoda o zmene pracovnej zmluvy vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via