Menu

Predĺženie pracovného pomeru

Zamestnanec je zamestnaný na hlavný pracovný pomer, ktorý je uzatvorený na dobu určitú do 31. 12. 2020. Zamestnávateľ má záujem predĺžiť pracovný pomer so zamestnancom na ďalší rok. Ako bude postupovať?

Pracovný pomer na dobu určitú sa môže dohodnúť najdlhšie na dva roky a predĺžiť ho alebo opätovne dohodnúť je možné v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 platia pre predĺženie pracovného pomeru mimoriadne pravidlá upravené v § 250o Zákonníka práce.

Ak sa od vzniku pracovného pomeru čokoľvek zmení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu pracovnej zmluvy. V programe OLYMP v Personalistike na karte Pracovné pomery cez Pridaj zvolíte Zmenu zmluvy. Následne do poľa Dátum vzniku zadáte dátum vzniku zmeny. Program automaticky zobrazí údaje z pôvodného pracovného pomeru, aby ste ich nemuseli vyhľadávať. Prepíšete len tie polia, ktoré sa menia oproti pôvodnej pracovnej zmluve. V našom prípade označíte, že sa predlžuje pracovný pomer na dobu určitú. Ak by sa pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú menil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, označíte voľbu Uzatvorenie na dobu neurčitú.

Po potvrdení zmeny pracovnej zmluvy sa zobrazí hláška na kontrolu zadaných údajov:

 

Po potvrdení Áno program posunie dátum ukončenia v pôvodnej pracovnej zmluve na dátum ukončenia zadaný v pridanej zmene pracovnej zmluvy. Ak ste mali zadaný aj dátum ukončenia v zdravotnej poisťovni v Personalistike na karte Zdravotné poistenie, zobrazí sa voľba „Automaticky posunúť aj dátum ukončenia zdrav. poist.“ Označením tejto voľby program pridá aj nový dátum ukončenia na karte Zdravotné poistenie.

Pri predĺžení pracovného pomeru na dobu neurčitú sa pridá Zmena pracovnej zmluvy bez vyplneného dátumu ukončenia, vymaže sa dátum ukončenia aj v pôvodnej pracovnej zmluve a dátum ukončenia zdravotnej poisťovne, ak bola zdravotná poisťovňa ukončená v Personalistike na karte Zdravotné poistenie.

 

Zmenu pracovnej zmluvy si môžete vytlačiť cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          13.1.2021

KROS
Copy link