Menu

Prenesená daňová povinnosť a poskytnuté preddavky

Evidujete faktúry za stavebné práce, vybrané poľno-produkty, či kovy a kovové predmety, kde vzniká povinnosť vykonať tzv. tuzemské samozdanenie? V prípade, že ste platili preddavok vopred, postup účtovania došlých faktúry za tieto služby/tovry bude nasledovný:

1.     Došlá preddavková faktúra

Došlú preddavkovú faktúru evidujeme v okruhu DPF pomocou automatického účtovania 25DPF – Nový doklad.

Preddavkové faktúry nevstupujú do účtovníctva, preto sú evidované s príznakom Neúčtovať. Do účtovníctva vstúpi až úhrada tejto faktúry.

2.     Úhrada preddavkovej faktúry

Ak uhrádzame DPF  bankovým výpisom, zaevidujeme ho v okruhu BV spustením automatického účtovania  2 PD/BV – Úhrada DF, OD. Preddavok budeme účtovať na účte 314.100.

3.     Zaúčtovanie došlej faktúry k poskytnutej platbe

Po prijatí platby na bankový účet zaslal dodávateľ faktúru k prijatej platbe. Na jej zaúčtovanie použijeme v okruhu DF automatické účtovanie 27 DF – Tuzemské samozdanenie §69.

Program automaticky vytvorí šesť účtovných zápisov s tuzemským samozdanením. Pre správny odpočet preddavku sa nastavíme na 7. riadok a ručne zadáme hodnoty o odpočte preddavkovej faktúry: Typ sumy vyberieme P, Oddiel KV DPH bude X. Doplníme sumu zaplateného preddavku a účty MD, DAL.

V bunke Odpočítať z dokladu doplníme číslo príslušnej DPF. Ak DPF neevidujeme, dopĺňa sa do danej bunky číslo bankového výpisu, ktorým bol preddavok zaplatený. Faktúra k prijatej platbe je smerovaná do oddielu B1 KV DPH.

4.     Zaúčtovanie konečnej vyúčtovacej faktúry

Vyúčtovaciu faktúru zaúčtujeme opäť v okruhu DF pomocou automatického účtovania 27 – DF Tuzemské samozdanenie §69. V tomto prípade je potrebné automatické účtovanie spustiť dvakrát:

  • najskôr sa zaúčtuje prvých šesť riadkov, ktoré sa týkajú konečného dodania (celková suma dodávky),
  • následne sa postavíme na 7. riadok a opätovne spustíme automatické účtovanie 27 DF – Tuzemské samozdanenie. Tentokrát je potrebné odpočítať DF daňový doklad, takže sumu zadáme mínusom. Takto sa zabezpečí správny odpočet preddavku. Doklad sa upraví do nasledovnej podoby:

Rozdiel vo výške neodpočítaného preddavku (3 000 eur) bude smerovaný do oddielu KV DPH – B1 a do riadkov DP DPH podľa typu sumy.

Ak je konečná vyúčtovacia faktúra na plnú výšku faktúry k prijatej platbe, program automaticky pri uzávierke DPH tento doklad nezahrnie do KV DPH a DP DPH.

5.     Úhrada konečnej vyúčtovacej faktúry

Posledným krokom je zaúčtovanie úhrady zvyšnej sumy vyúčtovacej faktúry, v našom prípade 3 000 eur. Na zaúčtovanie úhrady sa použije automatické účtovanie 2 – PD/BV Úhrada DF, kde sa účtovne vysporiada účet 321.100 oproti bankovému výpisu (321.100/221.100).

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link