Menu

Preplácanie nadčasov

Ako postupovať v prípade, ak zamestnanec na príkaz zamestnávateľa odpracuje viac hodín ako je jeho vopred  rozvrhnutý pracovný čas?

Nároky zamestnanca za prácu nadčas

Zamestnancovi patrí za vykonanú prácu nadčas okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce, výška príplatku je najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Evidovanie nadčasovej práce

V OLYMPE sa eviduje práca nadčas zložkou mzdy 140 – mzda za nadčas. Po pridaní tejto zložky mzdy do výplaty zamestnanca kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny deň, kedy zamestnanec vykonal prácu nadčas, alebo rovno zadáte počet hodín vykonaných nad rámec bežného pracovného času do poľa Hodiny. Program podľa zadaného počtu hodín nadčasov automaticky vypočíta čiastku.

Nadčasový príplatok zadáte zložkou mzdy 145 – nadčasový príplatok rovnakým spôsobom ako pri zložke mzdy 140 – mzda za prácu nadčas.

V prípade, že ponecháte pri zadávaní zložky mzdy 145 – nadčasový príplatok pole Tarifa prázdne (pri percentuálnej sadzbe), program vypočíta čiastku 25 % priemerného zárobku zamestnanca. U zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (t. j. v Personalistike na karte Mzdové údaje majú zvolenú rizikovú kategóriu 3. alebo 4.), program automaticky vypočíta príplatok 35 % priemerného zárobku zamestnanca.

Ak sa zamestnanec dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, do výplaty zadáte zložku mzdy A10 – náhradné voľno. Túto zložku mzdy pridáte do výplaty v mesiaci, kedy zamestnanec reálne čerpá náhradné voľno.

V prípade, že zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, nepatrí mu mzdové zvýhodnenie – nadčasový príplatok.

Práca nadčas po odpracovaní zmeny počas týždňa 

Zamestnanec má v pracovnej zmluve dohodnutý 40 hodinový týždenný úväzok. Pracuje od pondelka do piatku a je odmeňovaný mesačnou mzdou. Jeho pondelková pracovná zmena 11. 7. 2022 bola naplánovaná na 8 hodín, ale po dohode so zamestnávateľom odpracoval zamestnanec v tento deň 10 hodín. Aké zložky mzdy budú v jeho výplate?

Práca nadčas vykonávaná v sobotu a v nedeľu

Zamestnanec má 40 hodinový týždenný úväzok. Pracuje od pondelka do piatku a je odmeňovaný mesačnou mzdou. Na príkaz zamestnávateľa z dôvodu zvýšeného objemu práce zamestnanec v sobotu 23. 7. 2022 odpracuje 5 hodín a v nedeľu 24. 7. 2022 odpracuje 4 hodiny. Aké zložky mzdy budú v jeho výplate?

Práca nadčas vykonávaná vo sviatok, ktorý pripadol na víkend 

Zamestnanec má 40 hodinový týždenný úväzok. Pracuje bežne od pondelka do piatku a je odmeňovaný mesačnou mzdou. Na príkaz zamestnávateľa v mesiaci máj odpracoval 8 hodín práce nadčas v nedeľu 8. 5. 2022. Za prácu vo sviatok si nečerpal náhradné voľno. Ako mal tento sviatok zamestnanec preplatený v májovej výplate?

Automatické pridávanie počtu dní a hodín pri príplatkoch

Program OLYMP umožňuje automatické pridávanie počtu dní a hodín príplatkov v mzde zamestnanca za prácu nadčas, sviatok, sobotu a nedeľu v prípade, že zamestnancovi tento príplatok prináleží (jedná sa o zložky mzdy 145 – nadčasový príplatok, 160 – príplatok za prácu vo sviatok, 166 – príplatok za prácu v sobotu a 168 – príplatok za prácu v nedeľu). Je však potrebné mať v Užívateľských nastaveniach (Nastavenia – Nastavenia – Upozornenia) označenú voľbu upozorňovať pri pridávaní príplatkov v mzde zamestnanca.

Zamestnankyňa štandardne pracuje od pondelka do piatku, je odmeňovaná mesačnou mzdou. Dňa 30. 7. 2022 v sobotu odpracovala 8 hodín (nadčas). Ako vás program upozorní na povinné príplatky? 

Vygenerujete zamestnankyni mzdu za júl 2022 a pridáte do výplaty zložku mzdy 140mzda za nadčas s označením soboty v kalendári. Po potvrdení výplaty OK sa zobrazí hláška.

Po potvrdení sa automaticky pridá do výplaty zložka mzdy 145 – nadčasový príplatok. OLYMP automaticky prenesie počet dní, počet hodín zo zložky mzdy 140mzda za nadčas a vypočíta príslušnú sumu.

Po opätovnom potvrdení výplaty sa zobrazí nová hláška.

Po potvrdení sa automaticky pridá zložka mzdy 166 – príplatok za prácu v sobotu, na ktorú OLYMP prenesie počet dní, počet hodín.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  28.07.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty