Preplácanie sviatkov Veľkej noci 2019

V apríli 2019 pripadli dva sviatky na pracovné dni, a to 19. 4. 2019 Veľký piatok a 22. 4. 2019 Veľkonočný pondelok.

122 ods. 1 Zákonníka práce „Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.“

 

Ak zamestnanec pracoval počas sviatku, patrí mu za prácu vo sviatok mzdové zvýhodnenie. Pripravili sme príklady z praxe, podľa ktorých zadáte preplatenie sviatkov do výplat.

Sviatok pripadol na bežný pracovný deň, ale zamestnanec sviatok neodpracoval

  1. zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou – na karte Mzdové údaje – Sviatok platiť zadáte mes. mzdou.

Sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň sa považuje za odpracovaný deň. Patrí mu zaň mzda, zaplatená v jeho základnej zložke mzdy. Dni sviatkov budú vykliknuté priamo v mesačnej mzde ako „odpracované“.

Ak sa s mesačne odmeňovaným zamestnancom v kolektívnej alebo pracovnej zmluve písomne dohodnete, že sviatok budete preplácať priemerným zárobkom, môžete zmeniť nastavenie sviatok platiť – priemerom.

 

2. zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou – na karte Mzdové údaje – Sviatok platiť zadáte priemerom. Sviatok bude mať preplatený zložkou mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

122 ods. 3 Zákonníka práce „ Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.“

 

Keďže sviatky budú preplatené zložkou mzdy 320, v zložke mzdy 20 – hodinová mzda budú dni sviatkov odkliknuté ako neodpracované.

3. dohodár – na karte Mzdové údaje – Sviatok platiť nastavte nie.

Keďže dohodárom sa sviatok neprepláca, v zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti resp. 60 – dohoda o vykonaní práce, nebude mať vyklikané dni sviatkov. Ak počas sviatkov pracoval, bude potrebné tieto dni vykliknúť ručne.

Ak odpracuje sviatok, patrí mu aj mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, ktoré zadáte zložkou mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

U dohodárov sa nezisťuje priemerný hodinový zárobok, preto sa vychádza z minimálnej hodinovej mzdy. Za každú hodinu práce vo sviatok mu patrí príplatok najmenej 100% minimálnej hodinovej mzdy podľa osobitného predpisu. Pre rok 2019 sa vychádza zo sumy 2,989 €/hod.

Sviatok pripadol na bežný pracovný deň a zamestnanec sviatok odpracoval

Ak zamestnanec odpracuje sviatok, ktorý pripadol na jeho bežný pracovný deň, bude mať tento deň preplatený zložku mzdy 10 – mesačná mzda (odmeňovaný mesačnou mzdou) resp. 20 – hodinová mzda (odmeňovaný hodinovou mzdou) a zároveň

  • zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno
  • zložku mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok (odmeňovaný mesačnou mzdou) resp. zložku mzdy 360 – osobné prekážky platené priem.(paragraf) (odmeňovaný hodinovou mzdou) ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno (zložku zadáme v mesiaci, kedy si zamestnanec bude reálne čerpať náhradné voľno). V tomto prípade zložka mzdy 160 mu nepatrí.

Ako preplatiť sviatky nájdete aj na našej webovej stránke www.kros.sk v časti Pomôcky pre mzdárov v pomocnej tabuľke Preplácanie sviatkov.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via