Preplácanie sviatkov

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preplácať sviatok, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnancom, ktorí ho neodpracujú. Preplácanie neodpracovaného sviatku závisí od dohodnutého odmeňovania so zamestnancom.

V Olympe si preplácanie sviatku vyberáte z 3 volieb: nie, priemerom alebo mes. mzdou. Kedy použiť ktorú voľbu?

Mesačnou mzdou

Ak sa s mesačne odmeňovaným zamestnancom nedohodnete inak, platíte mu sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, mesačnou mzdou. Tento deň sa považuje za odpracovaný, napr. pre účely nároku na dovolenku.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Sviatok platiť – mes. mzdou. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 10 – mesačná mzda.

 

Priemerom

hodinovo odmeňovaných zamestnancov nemáte na výber, keďže sviatok, za ktorý im ušla mzda, majú v zmysle zákona vždy zaplatený priemerným zárobkom.

mesačne odmeňovaným zamestnancom sa môžete v pracovnej, alebo v kolektívnej zmluve dohodnúť, že mu sviatok, za ktorý mu ušla mzda, preplatíte priemerným zárobkom.

Deň sviatku preplatený priemerným zárobkom sa nepovažuje za odpracovaný deň.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Sviatok platiť – priemerom. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

 

Nie

Dohodári majú sviatok, ktorý odpracujú preplatený dohodnutou odmenou. Ak ho neodpracujú, nemajú nárok na vyplatenie odmeny, ani na náhradu mzdy.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Sviatok platiť – nie. Vo výpočte mzdy bude preplatený len odpracovaný sviatok, a to základnou zložkou mzdy, napr. 58 – dohoda o pracovnej činnosti, 60 – dohoda o vykonaní práce a 75 – dohoda o brigádnickej práci študenta. Navyše k odmene dostane aj 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

 

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link