Prevodný príkaz Daň – preddavok

Po vygenerovaní prevodného príkazu OLYMP nevytvoril príkaz na Daňový úrad? Dôvodov môže byť viacero, ktoré jednoducho zistíte v tlačovej zostave Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Ak zistíte, že sa Vás týka jeden z uvedených dôvodov, prečo OLYMP nevygeneroval prevodný príkaz na Daňový úrad, tak odporúčame upraviť prevodný príkaz do takého stavu, ako bol reálne uhradený na Daňový úrad. Pre viac informácií o Generovaní prevodných príkazov sa dozviete v bezplatnom videonávode.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       29.11.2019    


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link