Menu

Prihlásenie dohodárov na dôchodkové poistenie k 1. 1. 2023

Študentov a dôchodcov v právnom vzťahu na základe príslušnej dohody (DoBPŠ, DoVP, DoPČ), ktorí v decembri 2022 nie sú dôchodkovo poistení z dôvodu, že si uplatňujú výnimku z dôchodkového poistenia, je potrebné k 1. 1. 2023 prihlásiť na dôchodkové poistenie.

Povinnosť zaslať registračný list fyzickej osoby prihlášku na dôchodkové poistenie má zamestnávateľ v lehote do 31.12.2022.

Ak dohoda skončí do 31. 12. 2022 RLFO prihláška na dôchodkové poistenie sa k 1. 1. 2023 neposiela.

 

 

Na prihlásenie takýchto dohodárov na dôchodkové poistenie sa použije RLFO s kódmi:

11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – pravidelný príjem,

12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem,

19 – DoVP len na dôchodkové poistenie – pravidelný príjem,

20 – DoVP len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem,

21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie – pravidelný príjem,

22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem.

Tvorba prihlášky na dôchodkové poistenie

Informáciu o tom, či si dohodár uplatňuje v mesiaci december 2022 výnimku z dôchodkového poistenia nájdete v jeho Personalistike na karte Mzdové údaje.

Prihlášku na dôchodkové poistenie môžete vytvoriť aj hromadne za viacerých dohodárov cez Exporty – Registračné listy FO, zvolíte obdobie 1. 1. 2023 a označíte voľbu Prihláška na dôchodkové poistenie.

Starobný dôchodca má uzatvorenú dohodou o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023. Na dohodu si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia od vzniku dohody. Jeho príjem v žiadnom mesiaci neprekročí 200 eur.

 

  • pri vzniku dohody zaslal zamestnávateľ RLFO prihláška (kód 55),
  • k 1. 1. 2023 je potrebné zaslať RLFO prihláška na dôchodkové poistenie (kód 21).

 

Zamestnanec má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov na pravidelný príjem od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023. Na dohodu si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia od vzniku dohody. Jeho príjem v žiadnom mesiaci neprekročí 200 eur.

 

  • pri vzniku dohody zaslal zamestnávateľ RLFO prihláška (kód 9),
  • k 1. 1. 2023 je potrebné zaslať RLFO prihláška na dôchodkové poistenie (kód 11).

 

Študenti a dôchodcovia, ktorí si chcú od 1. januára 2023 uplatňovať úľavu vo forme odvodovej odpočítateľnej položky, musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP v decembri 2022. Zamestnávateľ jej uplatnenie oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom RLFO zmena. Viac informácií sa dozviete v ďalšej infospráve.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               28.12.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty