Príplatky po novom

Od 1. mája 2019 sa zvyšuje suma vybraných povinných príplatkov z dôvodu zvyšovania ich percentuálnej sadzby.

Príplatok za prácu v noci

Zamestnancom pracujúcim v noci doteraz zamestnávateľ poskytoval za nočnú prácu príplatok vo výške aspoň 30 % minimálnej hodinovej mzdy. Od mája 2019 je to minimálne vo výške 40 % minimálnej hodinovej mzdy.

Pre verejnú správu sa počíta výška príplatku naďalej 25 % hodinovej sadzby funkčného platu. Zároveň platí, že nesmie byť nižšia ako ustanovuje ZP za hodinu práce v noci.

§ 98 Zákonníka práce hovorí, že nočná práca je práca vykonávaná medzi 22:00 a 6:00 hodinou.

 

V programe Olymp použite zložku mzdy 180príplatok za prácu v noci.

 

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu

Od mája 2019 je príplatok za prácu v sobotu minimálne vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Príplatok za prácu v nedeľu je minimálne vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

Pre verejnú správu sa počíta výška príplatku naďalej 30 % hodinovej sadzby funkčného platu. Zároveň platí, že nesmie byť nižšia ako ustanovuje ZP za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu.

V programe Olymp použite zložku mzdy 166 – príplatok za prácu v sobotu a 168príplatok za prácu v nedeľu.

 

Ak sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, že bude vyplácať príplatky za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu percentuálne z priemerného hodinového zárobku, je možné použiť zložku mzdy 163 – Príplatok za prácu v So, Ne. V nej je však potrebné nastaviť správnu % sadzbu príplatku.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link