Menu

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Pri naceňovní zemných prác sa môžete často stretnúť s položkou “príplatok k cenám za lepivosť horniny“.

Príplatok sa nepoužíva automaticky, len v prípade, že je hornina „lepivá“. Podrobná definícia lepivej zeminy je uvedená v úvode cenníka 800-1 Zemné práce. Pre zjednodušenú predstavu zemina je lepivá vtedy, ak pri vykonávaní stavebných prác vznikne nutnosť odstraňovania horniny z náradia a dopravných prostriedkov.

 

Lepivosť je viazaná len na určité triedy hornín v zmysle STN 73 3050 Zemné práce – Všeobecné ustanovenia. Tá klasifikuje horniny do siedmych tried ťažiteľnosti. Opäť v úvode cenníka Zemné práce (príloha č. 7) sú tieto triedy charakterizované spôsobmi, prostredníctvom ktorých je možné príslušné horniny rozpojiť. Z toho vyplýva, že napríklad horniny 1. triedy sú sypké alebo na opačnej strane horniny 7. triedy sú skaly rozpojiteľné trhavinou. Takéto horniny na seba logicky neviažu lepivosť.

Lepivosť je štandardne spájaná len s horninami 3. a 4. triedy.

aká bude výška (objem) tohto príplatku? V ideálnom svete je určený v technickej správe alebo sa určí priamo na stavbe. Ak tento podklad nemáme, je jeho výška zaužívaná v rozsahu 30 % z objemu výkopu.

 

Príklad aplikácie príplatku za lepivosť horniny

POZOR! Niekedy sa stretávame s nesprávnou výškou príplatku za lepivosť vo výške 100%, čo by prakticky znamenalo, že z lyžice zemného stroja žiadna zemina nevypadne a musela by byť zakaždým manuálne odstraňovaná v celom svojom objeme.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty