Menu

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Leto väčšina z nás strávila čerpaním dovolenky. Záujem o tú slovenskú stúpol tento rok ešte viac. Mnohí zamestnanci mohli na jej čerpanie využiť príspevok na rekreáciu.

Rekreačný príspevok

Zamestnanci pracujúci vo firme, ktorá zamestnáva v priemere za minulý rok viac ako 49 zamestnancov, majú po splnení podmienok, nárok na príspevok na rekreáciu zamestnancov. Tento môže byť vyplatený buď formou preplatenia časti výdavkov na rekreáciu na základe predložených dokladov, alebo poskytnutím rekreačného poukazu.

V OLYMPE zaevidujete príspevok zložkou mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. V poli dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie. Do tarify zadáte výšku preukázaných výdavkov. Na jej základe program prepočíta výslednú výšku príspevku v poli Čiastka. Ak by ste zamestnancovi poskytli príspevok vo forme poukazu, označíte pole Vyplatené poukazom.

Program pri vyplatení príspevku sleduje u zamestnanca dĺžku trvania pracovného vzťahu a aj maximálnu možnú výšku vyplateného príspevku v kalendárnom roku podľa dohodnutého úväzku v čase čerpania rekreácie.

Výška čerpaného príspevku

Mnohí zamestnanci si celý príspevok vyčerpajú naraz, ale sú aj takí, ktorí ho čerpajú na viackrát. Títo Vás môžu o čerpanie požiadať opakovane. OLYMP sleduje výšku vyplateného príspevku v kalendárnom roku a pri ďalšom čerpaní umožní preplatiť nevyčerpanú časť príspevku, pričom zohľadní aktuálny pracovný úväzok zamestnanca v čase čerpania.

Prehľad doteraz vyplatených príspevkov na rekreácie za rok 2020 rýchlo získate cez tlačovú zostavu Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Ročne po zamestnancoch). Cez Pokračuj zvolíte Výber položiek Zadané a zadáte zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   05.10.2020

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link